1
00:00:00,631 --> 00:00:02,390
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,420 --> 00:00:05,119
Využiju tyhle ingredience
k vytvoření smrtícího území.

3
00:00:05,149 --> 00:00:08,061
Naše sestra chce využít Hope,
aby nalákala Dahliu do pasti.

4
00:00:08,091 --> 00:00:10,597
Najdeme způsob, jak zkopírovat
zdroj moci dítěte

5
00:00:10,627 --> 00:00:12,548
a přeneseme ji do panenky,
to bude vějička.

6
00:00:12,578 --> 00:00:15,101
Žádná mocná čarodějka
se nenechá obelstít panenkou.

7
00:00:15,131 --> 00:00:16,650
Potřebuje tlukot srdce.

8
00:00:19,252 --> 00:00:20,518
Co jsi mi to udělal?

9
00:00:20,548 --> 00:00:22,586
Hopina krev je v tobě.
Ty jsi teď návnada.

10
00:00:22,588 --> 00:00:25,667
Tohle tělo je stále
napojeno na Davinu a ty děti.

11
00:00:25,697 --> 00:00:28,509
Když ho opustím a ono zemře,
Davina a ostatní zemřou s ním.

12
00:00:28,539 --> 00:00:32,082
Pomohl jsi Hayley
utéct s mou dcerou.

13
00:00:36,601 --> 00:00:39,685
- Vypadni z mé hlavy.
- Nejsem ve tvé. Ty jsi v mé.

14
00:00:39,715 --> 00:00:42,549
Pokud chceš nabídnout dohodu,
vytáhni dýku.

15
00:00:42,551 --> 00:00:44,418
Vychováš svou dceru

16
00:00:44,420 --> 00:00:47,293
a já využiju magii,
co mi byla slíbena.

17
00:00:48,710 --> 00:00:53,560
- Hayley se pokouší utéct.
- Neboj. Dnes se daleko nedostane.

18
00:01:04,773 --> 00:01:08,400
Tak dobrá.
Trocha čarodějných věcí.

19
00:01:08,430 --> 00:01:10,520
Jak těžké to může být?

20
00:01:10,989 --> 00:01:13,607
Pamatuj, součástí bylo,
že se Eva napojila na děti

21
00:01:13,637 --> 00:01:16,799
a teď je to tvé tělo.
Musíš se odpojit sama.

........