1
00:00:01,000 --> 00:00:02,299
VTEDY

2
00:00:02,301 --> 00:00:06,627
<i>Zničila si mi život, Ollivette.
Crucianti!</i>

3
00:00:07,270 --> 00:00:10,273
- To je ona?
- Poetická spravodlivosť.

4
00:00:10,475 --> 00:00:12,108
- Rodina Stynovcov.
- Idú po mne

5
00:00:12,117 --> 00:00:13,798
odkedy som vykopala Knihu zatratených.

6
00:00:13,820 --> 00:00:17,035
A všetky kúzla, ktoré použili
pochádzali z knihy nevýslovného zla.

7
00:00:17,056 --> 00:00:19,957
Moja rodina nikdy
neprestane hľadať tú knihu.

8
00:00:21,127 --> 00:00:25,062
Musíte zistiť, ako z Deana
odstrániť Kainovo znamenie,

9
00:00:25,064 --> 00:00:27,398
kým ho premení naspäť na démona?

10
00:00:27,400 --> 00:00:30,969
V tej knihe je liečba na znamenie.
Ale má svoju cenu. Musíme ju zničiť.

11
00:00:30,971 --> 00:00:33,404
Možno robiť to poza jeho
chrbát nie je najlepší nápad.

12
00:00:33,406 --> 00:00:34,905
Sam! Spáľ ju... hneď!

13
00:00:34,907 --> 00:00:38,742
A viem, že to život vám dáva
to zlé, aby ste to napravili dobrom.

14
00:00:38,744 --> 00:00:40,044
Pomôžeš mi?

15
00:00:40,046 --> 00:00:42,746
Ale niekedy to zlé je
naozaj zlé

16
00:00:42,748 --> 00:00:46,984
a to dobré...to vás môže
vyjsť poriadne draho.

17
00:00:46,986 --> 00:00:49,954
- Zabi môjho syna.
- Zabijem Crowleyho.

18
00:00:49,956 --> 00:00:55,292
- Dokážeš prečítať tú knihu?
- Prines mi Nadyin kódex a dám ti liek.

19
00:00:55,294 --> 00:00:59,496
- Mali sme dohodu.
- Chceš ísť von? Ponáhľaj sa.

20
00:01:00,500 --> 00:01:02,400
TERAZ

21
00:01:18,951 --> 00:01:22,320
- Musíte byť Eileen.
- Áno. Prišla som na pohovor.

22
........