1
00:00:02,207 --> 00:00:03,441
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,443 --> 00:00:05,576
Tomu vyděrači.
Zaplatím mu.

3
00:00:05,578 --> 00:00:08,675
<i>Krev a kobylky?
To je Exodus.</i>

4
00:00:09,082 --> 00:00:10,581
Bůh se dívá a on to ví.

5
00:00:10,583 --> 00:00:11,782
Co ví?

6
00:00:13,052 --> 00:00:14,952
Stavte se pro mě za hodinu.
Vyzvedneme ty peníze.

7
00:00:14,954 --> 00:00:17,188
On zaplatí?
Milion dolarů?

8
00:00:17,946 --> 00:00:19,757
Vy jste mě tu zamknul?

9
00:00:19,759 --> 00:00:21,559
Zítra je velký den.
Odpočiň si.

10
00:00:21,561 --> 00:00:22,642
To je Sam Hess.

11
00:00:22,643 --> 00:00:25,065
Mohlo by to být, třeba, dílo
organizovaného zločinu?

12
00:00:25,066 --> 00:00:25,998
Jsme z Farga.

13
00:00:25,999 --> 00:00:27,965
Najdete ho, že jo?
Toho, toho chlápka, co to udělal.

14
00:00:27,967 --> 00:00:29,538
Potřebuju jméno.

15
00:00:29,539 --> 00:00:30,968
Malvo! Malvo!

16
00:00:30,970 --> 00:00:32,297
Lorne Malvo?

17
00:00:32,298 --> 00:00:34,598
On ho zabil.
On zabil Hesse.

18
00:00:39,046 --> 00:00:43,204
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

19
00:00:47,531 --> 00:00:52,030
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

20
00:00:55,132 --> 00:00:59,529
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

21
00:01:03,885 --> 00:01:08,006
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

22
00:01:52,248 --> 00:01:55,421
Překlad a časování - Anniie126

23
........