1
00:00:00,540 --> 00:00:04,520
Jupí! Jen další normální den v životě
přátelského souseda Spider-Mana!

2
00:00:04,523 --> 00:00:07,940
Co? Vy jste nikdy neletěli
skrz mezidimenzionální portál?

3
00:00:07,947 --> 00:00:10,601
Takto to vypadá
mezi paralelními vesmíry.

4
00:00:11,139 --> 00:00:12,050
Kdo by to řekl?

5
00:00:15,865 --> 00:00:17,489
<i>Dobře, on to věděl.</i>

6
00:00:17,739 --> 00:00:19,787
Goblin se valí skrz
jeden vesmír za druhým

7
00:00:19,822 --> 00:00:21,838
a krade DNA
alternativním Spidíkům.

8
00:00:22,088 --> 00:00:24,577
Proč? Netuším,
ale dobrý to nebude.

9
00:00:24,862 --> 00:00:26,278
A je na mně ho zastavit.

10
00:00:26,469 --> 00:00:27,715
A jsme tady!

11
00:00:33,959 --> 00:00:36,888
Sakra. Au.
Pozor, tam dole!

12
00:00:38,241 --> 00:00:40,749
Au. Moje vnitřní orgány.

13
00:00:48,439 --> 00:00:52,948
Chci tak moc, když chci
alespoň jednou přistát do měkkýho?

14
00:00:53,819 --> 00:00:56,189
Páni. Hrad!

15
00:00:56,289 --> 00:00:58,350
Opravdickej středověkej hrad.

16
00:00:58,628 --> 00:01:00,876
To asi nejspíš už
nejsme v New Yorku.

17
00:01:03,214 --> 00:01:06,264
<i>Jsou tři hodiny
a v Yorku je klid.</i>

18
00:01:12,126 --> 00:01:16,180
Počkat, jsem v Yorku?
Tohle nemůže být New York.

19
00:01:16,214 --> 00:01:18,240
Musí to být jeho středověká verze.

20
00:01:18,956 --> 00:01:20,310
<i>A slyšte,</i>

21
00:01:20,783 --> 00:01:23,633
nezapomeňte zaplatit
své desátky Alchymistovi.

22
00:01:23,659 --> 00:01:26,717
Pokud zapomenete,
York za to draze zaplatí!
........