1
00:00:01,040 --> 00:00:02,361
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:02,441 --> 00:00:06,018
- Vyléčil mě váš dar či medicína?
- Zachránila jsem vám život.

3
00:00:06,098 --> 00:00:08,530
- Řekni, že si mě vezmeš,
jinak je konec. - Nemůžu.

4
00:00:08,610 --> 00:00:12,346
- Mohli bychom mít slibnou budoucnost.
- Uvidíme, zda nám to spolu půjde.

5
00:00:12,426 --> 00:00:15,127
Za Louisem přišel Elizabethin vyslanec.

6
00:00:15,207 --> 00:00:17,629
Věděla jsi o tom?
Že se Condé dvoří Anglii?

7
00:00:17,709 --> 00:00:20,375
Měl pocit, že nemá jinou
možnost. Opustila jsem ho.

8
00:00:20,455 --> 00:00:24,503
Uvědomuješ si, že tu Elizabeth díky tvé
pomoci Condému mohla získat základnu?

9
00:00:24,583 --> 00:00:28,172
Condého armáda je mu věrná.
Pokud se stane manželem královny,

10
00:00:28,252 --> 00:00:31,143
budeme mít na naší
půdě nepřátelskou armádu.

11
00:00:31,223 --> 00:00:34,212
Mary, to je ta nejvíc
nebezpečná věc, co jsi udělala.

12
00:00:34,292 --> 00:00:37,815
Její Veličenstvo Elizabeth
si vás stále chce vzít.

13
00:00:37,895 --> 00:00:40,785
A je připravena vás podpořit,
pokud získáte francouzský trůn.

14
00:00:40,865 --> 00:00:43,232
Král Louis Francouzský!

15
00:00:49,611 --> 00:00:52,220
V těchto regionech byl
lord Condé zahlédnut.

16
00:00:52,300 --> 00:00:56,200
- Prohledali jsme je a nic jsme nenašli.
- Naposledy byl viděn před čtyřmi týdny.

17
00:00:56,280 --> 00:01:00,070
- Myslíš od doby, co jsi mu
pomohla utéct. - Chci říct,

18
00:01:00,150 --> 00:01:02,338
že už možná ani není ve Francii.

19
00:01:02,418 --> 00:01:08,312
Naši špehové v Anglii a v zahraničí
o něm neslyšeli. Pořád je tady.

20
00:01:08,392 --> 00:01:11,346
Máme zprávy, že pár jeho mužů
bylo spatřeno v Bouconském lese.

21
00:01:11,426 --> 00:01:14,718
Mohl by shromažďovat vojska.
Ten les prohledejte.
........