1
00:00:02,455 --> 00:00:03,500
Niečo mi povedz, Ryan.

2
00:00:03,620 --> 00:00:05,591
Tvoje sny ... som v nich?

3
00:00:05,711 --> 00:00:06,744
Tak ako to urobíme?

4
00:00:06,812 --> 00:00:08,212
Toľko ťa toho ešte musím naučiť.

5
00:00:08,230 --> 00:00:10,542
Som v tvojom živote

6
00:00:10,562 --> 00:00:11,475
ten najdôležitejší vzťah.

7
00:00:11,595 --> 00:00:12,588
Si choroba.

8
00:00:12,708 --> 00:00:13,816
Keď ťa zajtra večer zabijú,

9
00:00:13,936 --> 00:00:14,588
ja budem vyliečený.

10
00:00:14,708 --> 00:00:16,533
Ryan Hardy odmietol vaše pozvanie

11
00:00:16,601 --> 00:00:17,902
na účasť na poprave.

12
00:00:17,969 --> 00:00:19,803
- To musí byť nejaký omyl.
- Obávam sa že nie.

13
00:00:19,871 --> 00:00:21,105
Nechcem ťa stratiť, doktorka.

14
00:00:21,172 --> 00:00:22,273
Polepším sa.

15
00:00:22,340 --> 00:00:23,641
O chvíľku som tam.

16
00:00:23,708 --> 00:00:24,842
Kde je Penny?

17
00:00:24,910 --> 00:00:26,744
Je už preč niekoľko dní.

18
00:00:26,811 --> 00:00:28,846
Prečo uderili na kanceláriu
Straussovej koncipientky?

19
00:00:28,914 --> 00:00:30,481
Musí tam byť skryté niečo,
čo nám uniklo.

20
00:00:30,548 --> 00:00:31,715
Som dnu.

21
00:00:31,783 --> 00:00:33,017
Strauss použil špeciálny kód,

22
00:00:33,084 --> 00:00:34,151
aby ochránil svoje tajomstvá,

23
00:00:34,219 --> 00:00:35,519
ktorý je možné dešifrovať

24
00:00:35,587 --> 00:00:37,521
len s použitím kľúčového slovného
spojenia, vytvoreného tvorcom,

........