1
00:00:00,158 --> 00:00:01,923
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:01,937 --> 00:00:05,191
Chci být s tebou.
Chci, abychom měli šanci.

3
00:00:05,221 --> 00:00:07,197
Rozšířilo se to.
Je to lymfom ve 4. stádiu.

4
00:00:07,265 --> 00:00:11,201
- Jak dlouho? Kolik let?
- Let ne. Měsíců.

5
00:00:11,269 --> 00:00:14,759
- Kde je Victoria?
- Nic nevím. - Nevěřím ti.

6
00:00:14,827 --> 00:00:16,694
Vím, jak to Victoria udělala.

7
00:00:17,245 --> 00:00:19,798
Zařídila, aby to vypadalo,
že jsem ji na parkovišti napadla.

8
00:00:19,866 --> 00:00:23,057
Narafičila svůj byt, aby to
vypadalo, že ji někdo napadl,

9
00:00:23,077 --> 00:00:26,646
aby svět uvěřil, že jsem monstrum,
které upálilo královnu zaživa.

10
00:00:26,670 --> 00:00:28,337
Máme zubní záznamy a rentgeny.

11
00:00:28,405 --> 00:00:31,034
Prohodila je se ženou
jménem Mary Gainesová.

12
00:00:31,058 --> 00:00:34,517
Našla jsem mikinu, kterou měla
mít Emily, když Victorii napadla.

13
00:00:34,585 --> 00:00:38,354
Řekla jsi to detektivu Hunterovi?
Chci si hned najmout vaše služby.

14
00:00:39,223 --> 00:00:40,657
Jste naživu.

15
00:00:46,881 --> 00:00:50,839
<i>Když jsem byla malá,
vymezení dobra a zla</i>

16
00:00:50,857 --> 00:00:52,992
<i>bylo jasné jako noc a den.</i>

17
00:00:53,760 --> 00:00:55,628
<i>Ale jak začne
být život složitější,</i>

18
00:00:55,695 --> 00:00:57,963
<i>hranice vybledne a my
se naučíme činy ospravedlňovat,</i>

19
00:00:58,031 --> 00:01:00,167
<i>když věříme,
že jsme ji překročili.</i>

20
00:01:01,434 --> 00:01:02,784
<i>Když nebudeme opatrní,</i>

21
00:01:03,404 --> 00:01:05,705
<i>ta rozhodnutí nás
mohou naplnit temnotou</i>

22
........