1
00:00:02,260 --> 00:00:03,820
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:07,320 --> 00:00:08,070
Kdo?

3
00:00:08,850 --> 00:00:09,730
Fargo.

4
00:00:10,260 --> 00:00:11,900
Ani hnout! Policie!

5
00:00:12,990 --> 00:00:13,910
Stát!

6
00:00:18,510 --> 00:00:20,930
Ta policajtka říká,
že jsi podezřelý.

7
00:00:20,930 --> 00:00:21,890
Podezřelý z čeho?

8
00:00:21,890 --> 00:00:23,450
<i>Z vraždy Pearl, šerifa.</i>

9
00:00:23,780 --> 00:00:25,040
<i>Dokonce Sama Hesse.</i>

10
00:00:25,110 --> 00:00:26,500
<i>Jestli se z toho chceš dostat,</i>

11
00:00:26,500 --> 00:00:28,000
<i>musíš na někoho ukázat.</i>

12
00:00:50,990 --> 00:00:52,120
<i>Ty vafle jsou skvělé, zlato.</i>

13
00:00:52,121 --> 00:00:53,749
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

14
00:00:53,750 --> 00:00:54,750
<i>Jsou z pytlíku.</i>

15
00:00:56,880 --> 00:00:58,160
<i>Kdo si dá další?</i>

16
00:00:59,958 --> 00:01:01,739
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

17
00:01:01,740 --> 00:01:02,780
<i>- Gordo?
- Jo?</i>

18
00:01:02,780 --> 00:01:05,180
<i>- Co to tam děláš?
- Čtu si komiks.</i>

19
00:01:05,180 --> 00:01:07,570
<i>No ale teď snídáme. To je čas,
který máme trávit společně.</i>

20
00:01:07,850 --> 00:01:11,239
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

21
00:01:11,240 --> 00:01:12,940
<i>Jo, dej ten komiks pryč,
prosím tě.</i>

22
00:01:13,320 --> 00:01:14,440
<i>Ještě jednu stránku.</i>

23
00:01:14,710 --> 00:01:16,800
<i>To teda ne. Teď snídáme,
mladý pane.</i>

........