1
00:00:07,699 --> 00:00:11,825
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:16,831 --> 00:00:19,988
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:24,285 --> 00:00:28,258
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:33,304 --> 00:00:36,879
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:00:58,638 --> 00:00:59,638
Pan Nygaard?

6
00:00:59,640 --> 00:01:01,073
To se vsaďte.

7
00:01:05,980 --> 00:01:07,746
- Je to kráska.
- Jo.

8
00:01:07,748 --> 00:01:10,749
Šetří sice vodou, ale
na otáčkách teda nešetřili.

9
00:01:10,751 --> 00:01:12,251
Mám odvézt tu starou?

10
00:01:12,253 --> 00:01:13,652
Jo, jestli to...

11
00:01:13,654 --> 00:01:15,554
V telefonu říkali,
že by to nebyl problém.

12
00:01:15,556 --> 00:01:18,991
Jasně. Bez problému.

13
00:01:18,993 --> 00:01:20,192
T-160, co?

14
00:01:20,194 --> 00:01:21,727
Jo.

15
00:01:21,729 --> 00:01:23,222
Ježiši.

16
00:01:23,223 --> 00:01:24,798
Už vidím,
proč jste ji vyměnil.

17
00:01:24,799 --> 00:01:26,498
Je to vážně rachotina.

18
00:01:26,500 --> 00:01:29,508
Hlavně závěs motoru.
Čínani na to použili plastový šrouby.

19
00:01:29,509 --> 00:01:31,037
Vsadím se, že poskakovala
jak pominutá.

20
00:01:31,038 --> 00:01:33,339
To ani nemáte
tušení jak.

21
00:01:33,341 --> 00:01:35,007
Pěkně rychle je přestali
vyrábět.

22
00:01:35,009 --> 00:01:36,942
Myslím, že ji dokonce
i stahovali.

........