1
00:03:05,236 --> 00:03:06,271
Ne!

2
00:03:09,596 --> 00:03:10,915
Tramvaj!

3
00:03:11,116 --> 00:03:14,796
- Opravdu. - Jak se sem dostala?
- Městská tramvaj?

4
00:03:14,796 --> 00:03:17,071
Město nemůže být daleko.

5
00:03:42,636 --> 00:03:44,388
Zatlačte!

6
00:04:48,716 --> 00:04:50,876
Můžeme tu počkat
dokud nepřestane pršet.

7
00:04:50,876 --> 00:04:54,551
Dokonce tu můžeme spát,
že jo?

8
00:04:54,916 --> 00:04:58,236
- Ano, když je nás tolik.
- Je tu spousta místa.

9
00:04:58,236 --> 00:04:59,589
Ano, to je.

10
00:05:00,956 --> 00:05:04,876
Nerozdělávejte oheň na podlaze,
mohl by se rozšířit.

11
00:05:04,876 --> 00:05:09,276
- Město nemůže být daleko.
- Byl jsi tam? - Ne. A ty?

12
00:05:09,276 --> 00:05:11,556
Říkají, že je krásné.

13
00:05:11,556 --> 00:05:15,036
Ty koleje určitě vedou do vozovny.

14
00:05:15,036 --> 00:05:17,914
- Kam?
- Do vozovny.

15
00:05:18,396 --> 00:05:21,876
- Víš, kde je ta vozovna?
- Nevím. Ale někde blízko.

16
00:05:21,876 --> 00:05:23,996
Tam, kde končí koleje.

17
00:05:23,996 --> 00:05:27,436
Tramvaj vyjíždí z vozovny
nebo do ní přijíždí.

18
00:05:27,436 --> 00:05:30,916
- Co je to vozovna? - To je velká
zastřešená hala na kraji města.

19
00:05:30,916 --> 00:05:34,356
Tramvaje tam zajíždí na noc
nebo kvůli opravám.

20
00:05:34,356 --> 00:05:39,276
Je to takové centrum.
Sjíždějí se tam všechny koleje.

21
00:05:39,276 --> 00:05:40,072
Vozovna!

22
00:05:40,476 --> 00:05:42,556
Vozovnu vždy staví na okraji,
nikdy v centru
........