1
00:00:06,273 --> 00:00:07,418
Janet...
Čo je?

2
00:00:07,419 --> 00:00:10,139
Ja NIČ nerobím.

3
00:00:13,431 --> 00:00:14,871
Som váš kolega zo spoločnosti.

4
00:00:15,115 --> 00:00:18,035
Takže ste tu, aby ste ma zastavili?
Neprišiel som si tu hľadať priateľov, Morris.

5
00:00:18,194 --> 00:00:20,674
Nenechávajte ma s tým samu.
Nenechám.

6
00:00:20,834 --> 00:00:23,474
Prečo ste mi nepovedali, že vaša
dcéra sa volala Janet?

7
00:00:23,635 --> 00:00:25,595
Janet!

8
00:00:40,915 --> 00:00:43,755
Richard by chcel niečo prepečenejšie,
ak je to možné.

9
00:00:43,915 --> 00:00:46,675
Celé je to kvôli nemu prepečené.
Ja viem.

10
00:00:46,835 --> 00:00:49,835
A vieš, ako to viem? Pretože je to tak
každú nedeľu.

11
00:00:49,995 --> 00:00:52,075
Ooh!

12
00:00:59,275 --> 00:01:00,275
Pomoc!

13
00:01:01,795 --> 00:01:02,715
Pomoc!!

14
00:01:04,035 --> 00:01:06,675
Nerob paniku. Nič to nie je!

15
00:01:08,635 --> 00:01:10,355
Ako je to možné?

16
00:01:10,475 --> 00:01:12,395
Som mŕtva, Morris.

17
00:01:12,515 --> 00:01:15,075
Veď to vieš. Nerob paniku.

18
00:01:15,235 --> 00:01:16,715
Morris!

19
00:01:18,195 --> 00:01:23,795
Telefón. Znovu sa to stalo!

20
00:01:23,915 --> 00:01:25,035
Haló?

21
00:01:26,715 --> 00:01:27,915
Guy.

22
00:01:30,435 --> 00:01:32,035
Čože?!

23
00:01:32,477 --> 00:02:17,487
<font color="#3399CC">Subtitles by </font><font color="ffffff">MemoryOnSmells</font>
<font color="#3399CC">http://UKsubtitles.ru.</font>

........