1
00:00:00,766 --> 00:00:03,818
<i>Viděli jste...</i>
- Vlastníkem je Anton Velov.

2
00:00:03,938 --> 00:00:06,849
- To je ten informátor.
- Vytáhli jsme všechny účtenky

3
00:00:06,969 --> 00:00:10,178
a našli večeři pro dva,
kterou zaplatil Andropov.

4
00:00:10,298 --> 00:00:14,117
Volali mi z FBI.
Nějaká agentka Keenová.

5
00:00:14,237 --> 00:00:16,874
Ptala se mě na Katarinu Rostovovou.

6
00:00:16,976 --> 00:00:20,353
Tom Connolly
předává Spolku informace o všem,

7
00:00:20,473 --> 00:00:22,449
co se tady děje,

8
00:00:22,543 --> 00:00:24,228
Reddingtonovu stopu ignorujte.

9
00:00:24,348 --> 00:00:26,880
Řekni jim, že podle informací
je na Union Station.

10
00:00:27,000 --> 00:00:29,182
Nastražili to na tebe.
Nakazila jsi senátora.

11
00:00:29,253 --> 00:00:31,351
Musíš tam odtud hned zmizet.

12
00:00:32,843 --> 00:00:36,275
<i>Senátor Hawkins je v kritickém stavu...
Úřady se snaží zjistit původce činu...</i>

13
00:00:36,395 --> 00:00:39,593
<i>Jde o možný biologický útok...
nebo čin nějaké ruské organizace... </i>

14
00:00:39,713 --> 00:00:42,413
<i>- Senátor se účastnil mše...
- Nastal šokující vývoj...</i>

15
00:00:42,533 --> 00:00:44,980
<i>zřejmě to souvisí
se smrtí 14 agentů CIA.</i>

16
00:00:45,100 --> 00:00:48,306
- Ušili to na mě. - Ano, a na konci
dne řeknou i tvoje jméno.

17
00:00:48,426 --> 00:00:51,902
Hawkinse mohl nakazit kdokoliv.
Musel si potřást rukou s hodně lidmi.

18
00:00:52,022 --> 00:00:55,215
<i>Za pár hodin budou
mít všichni negativní výsledky.</i>

19
00:00:55,335 --> 00:00:57,155
To nevíš. Tohle je šílený.

20
00:00:57,275 --> 00:01:00,616
Nakráčela sis k řediteli do kanceláře
a přehrála jsi mu Fulcrum.

21
00:01:00,736 --> 00:01:04,907
<i>Teď jsi nepřítel. Hledají tě
naprosto všude, kde jsi kdy byla.</i>

........