1
00:00:03,375 --> 00:00:04,537
V okamžiku, kdy budeme mít dost

2
00:00:04,562 --> 00:00:06,474
informací k prokázání,
že je Black Dagger skutečná,

3
00:00:06,499 --> 00:00:08,444
- půjdeme přímo na FBI.
- Spolupracujeme spolu

4
00:00:08,469 --> 00:00:09,227
jako rodina.

5
00:00:09,252 --> 00:00:12,056
O'Connorovic rodinka
je tvoje zodpovědnost.

6
00:00:12,081 --> 00:00:13,067
Budeš vědět o každém

7
00:00:13,093 --> 00:00:14,583
rozhovoru, který povedou.

8
00:00:14,608 --> 00:00:15,974
Pokud to nedokážeš,

9
00:00:15,999 --> 00:00:17,039
mám lidi, kteří ano.

10
00:00:17,064 --> 00:00:18,733
Máme práci.

11
00:00:18,758 --> 00:00:20,633
Proč se od tebe nemůžu držet dál?

12
00:00:20,658 --> 00:00:22,882
Opravdu to zase hodláme udělat?

13
00:00:23,249 --> 00:00:25,249
Pamatujete jsi jméno Oleg Zhulov?

14
00:00:25,274 --> 00:00:26,593
Zavolej TSA, dejte ho na seznam

15
00:00:26,618 --> 00:00:27,725
nežádaných osob.

16
00:00:27,750 --> 00:00:29,206
Tahle čísla jsou bankovní účty.

17
00:00:29,231 --> 00:00:30,257
Peníze se pohybují

18
00:00:30,282 --> 00:00:31,546
po celém světě

19
00:00:31,571 --> 00:00:32,634
s plánem

20
00:00:32,659 --> 00:00:34,207
fakt obrovského výbuchu.

21
00:00:34,232 --> 00:00:35,490
Dané účty jsou pod kontrolou

22
00:00:35,515 --> 00:00:36,931
Scotta Tollivera.

23
00:00:36,956 --> 00:00:38,103
Pokud on operuje s penězi,

24
00:00:38,128 --> 00:00:39,857
pak je naším jediným
vodítkem k Black Dagger.

........