1
00:00:07,025 --> 00:00:08,673
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:08,708 --> 00:00:11,375
Je to životopis.
Ďáblovy paměti.

3
00:00:11,427 --> 00:00:15,012
Je možné, že nemluvil o minulosti,
ale předpovídal budoucnost.

4
00:00:15,048 --> 00:00:18,966
- Čí budoucnost? - Tvoji.
- Rány vám způsobily

5
00:00:19,002 --> 00:00:24,005
jakési zvířecí drápy. Co se
stalo v hostinci U Námořníka?

6
00:00:24,040 --> 00:00:26,073
Nevzpomínám si.

7
00:00:26,109 --> 00:00:29,727
- Kdo to byl? - Tvůj nastávající.
- Manžel? - Ano.

8
00:00:29,779 --> 00:00:32,313
- Musím ho milovat?
- To je na tobě.

9
00:00:32,315 --> 00:00:36,817
- Pár lidem způsobujete šok.
- Vám to nevadí? - Ať zírají.

10
00:00:36,853 --> 00:00:40,538
- Lichotí mé postavě tenhle korzet?
- Ano.

11
00:00:40,573 --> 00:00:46,077
Přijede mě navštívit sestřenice,
je to prosté děvče z venkova.

12
00:00:46,129 --> 00:00:48,963
- Sestřenice. Jak milé.
- Kdo je šťastná?

13
00:00:48,998 --> 00:00:52,500
- Vlastně ji znáte. Paní Poole.
- Ano, naše jasnovidka.

14
00:00:52,535 --> 00:00:54,885
Možná byste
do toho neměl jít po hlavě.

15
00:00:54,921 --> 00:00:57,972
Už nám nezbyly žádné děti,
které bys zabil.

16
00:00:58,007 --> 00:01:01,926
- Moje žena...
- Rozvedete se? - To je nemožné.

17
00:01:01,978 --> 00:01:05,513
Cením si vaší upřímnosti, Malcolme.
Vždy je dobré mít nějaký cíl.

18
00:01:06,315 --> 00:01:08,683
Skutečně nevěříte v nebe?

19
00:01:08,718 --> 00:01:12,687
- Zodpovídáme se jen sami osobě.
- To je obrovská zodpovědnost.

20
00:01:12,722 --> 00:01:15,956
- Na večer připravím zaklínadlo.
Víš, co mi přinést? - Ano.

21
00:01:15,992 --> 00:01:19,111
- Znovu mě nezklam, holčičko.
........