1
00:00:00,898 --> 00:00:02,308
<i>Dříve jste viděli...</i>

2
00:00:02,509 --> 00:00:05,510
Je možné někoho
skutečně poznat?

3
00:00:05,583 --> 00:00:07,349
Stojí to vůbec za to?

4
00:00:08,047 --> 00:00:10,781
Myslíte, že Kitty potřebuje
pomoc i od někoho jiného?

5
00:00:10,783 --> 00:00:12,483
Je oběť znásilnění.

6
00:00:12,485 --> 00:00:13,985
Byla unesena a mučena.

7
00:00:13,987 --> 00:00:16,821
- Našel jsi svůj další byznys?
- Asi ano.

8
00:00:16,823 --> 00:00:19,423
Zavolala jsem aeroliniím
a nebudu moct zůstat celou dobu,

9
00:00:19,425 --> 00:00:21,559
ale vždycky jsem
chtěla vidět Kodaň.

10
00:00:25,665 --> 00:00:28,132
Ano.

11
00:00:28,134 --> 00:00:30,134
Slyším tě.

12
00:00:30,136 --> 00:00:34,005
Řekla jsem mu, že budeme
připraveni příští středu.

13
00:00:34,007 --> 00:00:36,941
Věř mi, jestli bude
ještě tlačit, zabiju se.

14
00:00:36,943 --> 00:00:39,110
Počkej, zkontroluji tě.

15
00:00:43,416 --> 00:00:45,750
Sakra.

16
00:00:45,752 --> 00:00:47,918
Dane, ještě ti zavolám.

17
00:01:05,605 --> 00:01:07,938
Bastarde.

18
00:01:09,142 --> 00:01:10,308
Je to smlouva o mlčenlivosti.

19
00:01:10,310 --> 00:01:11,809
Byl bych rád, kdybyste
to podepsala.

20
00:01:11,811 --> 00:01:13,377
Vám také dobré ráno.

21
00:01:13,379 --> 00:01:15,746
Z velké části to je
standardní smlouva.

22
00:01:15,748 --> 00:01:17,715
Má tajemství zůstanou tajemstvím.

23
00:01:17,717 --> 00:01:19,216
Mám mocné nepřátele Kitty.
........