1
00:00:12,281 --> 00:00:15,550
<i>Moje mysl rebeluje tím,
že stagnuje.</i>

2
00:00:15,552 --> 00:00:19,554
Dejte mi, uh, dejte mi problémy,
dejte mi práci, dejte mi, uh,

3
00:00:19,556 --> 00:00:22,924
ten nejnesrozumitelnější kryptogram
nebo ten nejsložitější rozbor,

4
00:00:22,926 --> 00:00:26,794
a budu ve svém světě.

5
00:00:28,197 --> 00:00:32,100
Můžu upustit od starých tužeb a
starých zvyků, ale, uh,

6
00:00:32,102 --> 00:00:35,269
hnusím si tu nudnou rutinu
existence.

7
00:00:41,976 --> 00:00:44,445
To, co jste dneska řekl,
bylo hezké.

8
00:00:44,447 --> 00:00:47,881
Yeah, byl to fakt.

9
00:00:47,883 --> 00:00:52,319
Je to pro mě nové, ale, uh,
pomáhá to, víte?

10
00:00:52,321 --> 00:00:56,256
Jasně. No, um, uh,
sezení jsou důležitá

11
00:00:56,258 --> 00:00:59,393
obzvlášť v začátcích, takže...

12
00:00:59,395 --> 00:01:01,628
P-pokud potřebujete
sponzora...

13
00:01:01,630 --> 00:01:03,196
Ne, jsem v pohodě, díky.

14
00:01:04,531 --> 00:01:07,000
Promiňte, ale musím se zeptat.

15
00:01:07,002 --> 00:01:08,668
BrainAttic je váš?

16
00:01:08,670 --> 00:01:09,936
Promiňte?

17
00:01:09,938 --> 00:01:11,537
Ten blog.

18
00:01:11,539 --> 00:01:13,974
Nebo Tumblr nebo jak těmhle
věcem říkají?

19
00:01:13,976 --> 00:01:15,541
Kámoš mě do toho dostal.

20
00:01:15,543 --> 00:01:18,211
Jsou tam rady,
myšlenky o uzdravení.

21
00:01:18,213 --> 00:01:20,847
Ten člověk, co to vede,
je anonymní,

22
00:01:20,849 --> 00:01:23,016
ale tón, jakým píše,
zní hodně jako vy.
........