1
00:00:05,250 --> 00:00:09,719
"Život je silnější než cokoliv,
co může mysl vytvořit."

2
00:00:12,223 --> 00:00:14,991
To rád říká můj přítel.

3
00:00:17,495 --> 00:00:20,363
Když jsem souhlasila, že
s ním půjdu do New Yorku,

4
00:00:20,365 --> 00:00:23,332
cítila jsem se stále ublíženě.

5
00:00:23,334 --> 00:00:26,436
Nabídl mi vzdělání a
já to přijala.

6
00:00:26,438 --> 00:00:28,538
Chtěla jsem to využít.

7
00:00:28,540 --> 00:00:31,307
Jen bych poslouchala a učila se a

8
00:00:31,309 --> 00:00:34,877
když by nastal správný čas,
tak bych

9
00:00:34,879 --> 00:00:37,146
se posunula.

10
00:00:38,683 --> 00:00:40,950
Ale potom

11
00:00:40,952 --> 00:00:43,386
jsem získala dalšího přítele.

12
00:00:43,388 --> 00:00:45,354
A dalšího.

13
00:00:47,192 --> 00:00:51,027
Můj přítel měl pravdu jen z půlky.
Život je zvláštní, ale

14
00:00:52,664 --> 00:00:55,031
je taky dobrý.

15
00:01:01,940 --> 00:01:04,640
Kitty, správně?

16
00:01:04,642 --> 00:01:06,976
Já jsem Miranda.

17
00:01:06,978 --> 00:01:10,012
Tvůj přítel, o kterém
občas mluvíš,

18
00:01:10,014 --> 00:01:12,415
on tě učí být detektivem?

19
00:01:12,417 --> 00:01:15,785
Říkala jsem si, jestli
byste mi mohla s něčím pomoct.

20
00:01:15,787 --> 00:01:18,488
Jmenuje se Tess.

21
00:01:18,490 --> 00:01:21,357
Kolik dní je pryč?

22
00:01:21,359 --> 00:01:23,392
Tři.

23
00:01:23,394 --> 00:01:25,561
Už to udělala dřív,
nechala mě strachovat se,

........