1
00:00:01,385 --> 00:00:03,052
<i>V minulých dílech</i> Elementary...

2
00:00:06,522 --> 00:00:07,736
Pracujete pro Sherlocka.

3
00:00:07,737 --> 00:00:10,371
Nepracuju<i> pro</i> nikoho.
Jsem jeho nová partnerka.

4
00:00:10,373 --> 00:00:11,839
Trénink, který se jí snažím
poskytnout,

5
00:00:11,841 --> 00:00:13,407
je ten samý, jaký jsem
poskytl vám.

6
00:00:13,409 --> 00:00:15,610
Je to vlastně snaha
převést jisté

7
00:00:15,612 --> 00:00:18,312
zbylé pocity, které má,
do produktivních schopností.

8
00:00:18,314 --> 00:00:20,615
Myslíte, že Kitty potřebuje
pomoc nad rámec mého mentorství.

9
00:00:20,617 --> 00:00:23,784
Je oběť znásilnění.
Byla unesena a mučena.

10
00:00:23,786 --> 00:00:26,787
Mám hezké malé překvapení.
Stotz odchází z jednotky.

11
00:00:26,789 --> 00:00:28,256
Ráda slyším, že všechno funguje.

12
00:00:28,258 --> 00:00:31,058
Co jste mu řekla?
Záleží na tom?

13
00:00:31,060 --> 00:00:32,893
Skládám svou soukromou
detektivní praxi

14
00:00:32,895 --> 00:00:34,629
a jdu pracovat pro Ledu.

15
00:00:34,631 --> 00:00:35,963
Pojišťovací společnost.

16
00:00:35,965 --> 00:00:37,999
Kapitáne.
Objevilo se tělo.

17
00:00:38,001 --> 00:00:38,966
Potřebuju vás na místě činu.

18
00:00:38,968 --> 00:00:40,334
Jmenuje se Melanie Vilkasová.

19
00:00:40,336 --> 00:00:41,836
24 let.

20
00:00:41,838 --> 00:00:43,904
A důvod, proč jsem nemohl
přivést Kitty?

21
00:00:43,906 --> 00:00:46,374
Jsou to stejné značky, které
jsem viděl v těch složkách,

22
00:00:46,376 --> 00:00:49,944
které jste mi dal. Stejné, jaké
........