1
00:00:00,497 --> 00:00:02,644
<i>V předchozích dílech</i> Elementary...

2
00:00:02,645 --> 00:00:03,944
Ahoj, jsem Andrew Mittal.

3
00:00:03,944 --> 00:00:05,475
Cože, našel jsi nový byznys?

4
00:00:05,499 --> 00:00:06,812
Myslím, že jo.

5
00:00:06,813 --> 00:00:08,780
Volala jsem aerolinkám a
sice nemůžu zůstat celou dobu,

6
00:00:08,783 --> 00:00:11,517
ale vždycky jsem chtěla
vidět Kodaň.

7
00:00:12,886 --> 00:00:14,319
Říkáte, že jsem vás zachránila,

8
00:00:14,321 --> 00:00:17,356
ale já to vidím tak,

9
00:00:17,358 --> 00:00:18,991
že jste mi dal všechno.

10
00:00:18,993 --> 00:00:20,959
Rozhodla jste se, kam pojedete?

11
00:00:20,961 --> 00:00:24,063
Vaše romantické sklony
nejsou závada, která se má opravit,

12
00:00:24,065 --> 00:00:25,497
jsou to rysy, které se
mají akceptovat.

13
00:00:25,499 --> 00:00:27,266
Znám vás, Watsonová.

14
00:00:27,268 --> 00:00:29,268
Vím, že nikdy nebudete šťastná
v mezích

15
00:00:29,270 --> 00:00:31,136
"tradičního vztahu".

16
00:00:31,138 --> 00:00:32,538
Jsem s Andrewem šťastná.

17
00:00:32,540 --> 00:00:34,673
Ale nebyla byste šťastná bez něj?

18
00:00:37,677 --> 00:00:41,080
Elizabeth Shortová--
zmizela 9. ledna.

19
00:00:41,082 --> 00:00:44,149
Její tělo bylo nalezeno
vykrvácené a rozřezané

20
00:00:44,151 --> 00:00:46,018
14. ledna.

21
00:00:46,020 --> 00:00:47,186
Vykrvácené?

22
00:00:47,188 --> 00:00:48,620
Zbavené krve.

23
00:00:48,622 --> 00:00:49,922
Aha.

24
........