1
00:00:00,695 --> 00:00:02,154
<i>V předchozích dílech</i> Elementary...

2
00:00:02,155 --> 00:00:03,358
Andrewe, jsi v pořádku?

3
00:00:05,093 --> 00:00:07,193
Bože.
Zavolejte někdo záchranku!

4
00:00:07,195 --> 00:00:09,195
Jedna, dva, tři...

5
00:00:09,197 --> 00:00:10,730
Jsem si v jedné věci jistá.

6
00:00:10,732 --> 00:00:13,933
Je směšné si myslet, že
můžu mít normální život.

7
00:00:13,935 --> 00:00:15,801
Jsem detektiv.
Jsem připravená to přijmout.

8
00:00:15,803 --> 00:00:18,571
Chci se vrátit do Brownstoneu.

9
00:00:34,322 --> 00:00:35,521
Watsonová.

10
00:00:35,523 --> 00:00:37,556
Můžu vám představit Luca?
Lucu, Watsonová.

11
00:00:37,558 --> 00:00:40,025
Co tu děláte?

12
00:00:40,027 --> 00:00:42,128
Luc souhlasil, že
pomůže s vaším stěhováním.

13
00:00:43,430 --> 00:00:44,663
Pomohl jsem jeho příbuznému emigrovat

14
00:00:44,665 --> 00:00:45,898
z Guadeloupe před spoustou let,

15
00:00:45,900 --> 00:00:47,233
a na oplátku mi asistuje

16
00:00:47,235 --> 00:00:49,201
s věci, které vyžadují
fyzickou práci.

17
00:00:49,203 --> 00:00:50,469
No, už tak je špatné, že
jste se sem vloupal,

18
00:00:50,471 --> 00:00:51,737
ale vloupat se
a vzít mé věci

19
00:00:51,739 --> 00:00:53,005
by mohlo být považování
za loupež.

20
00:00:53,007 --> 00:00:54,240
Nevloupal jsem se.

21
00:00:54,242 --> 00:00:55,608
Opakovaně jsem vás káral

22
00:00:55,610 --> 00:00:57,143
kvůli nedostatečnosti vašeho
zámku.

23
00:00:57,145 --> 00:00:59,378
........