1
00:00:00,932 --> 00:00:02,459
<i>V předchozích dílech</i> Elementary...

2
00:00:02,483 --> 00:00:04,389
Hector z ochranky
je zapletený

3
00:00:04,390 --> 00:00:07,293
se skupinou, která si
říká “Everyone.”

4
00:00:07,294 --> 00:00:08,693
Ne "každý" v normálním významu.

5
00:00:08,695 --> 00:00:10,195
“Everyone,” podstatné jméno.

6
00:00:10,197 --> 00:00:11,663
Kyberaktivisté.

7
00:00:12,999 --> 00:00:14,465
Co se to děje s mým počítačem?

8
00:00:14,467 --> 00:00:16,167
Pravděpodobně sem
vystopovali ten telefon,

9
00:00:16,169 --> 00:00:17,669
než se zničil v mikrovlnce.

10
00:00:17,671 --> 00:00:20,004
Myslela jsem, že
jsme s Everyone zadobře.

11
00:00:20,006 --> 00:00:22,240
No, pokud můžete být zadobře

12
00:00:22,242 --> 00:00:25,410
s anonymním kolektivem
dětinských hackerů, tak ano.

13
00:00:25,412 --> 00:00:27,779
Bella, Edward, Jacob.

14
00:00:27,781 --> 00:00:29,847
Lidi, vy zkoumáte knihy <i>Twilight</i>?

15
00:00:29,849 --> 00:00:32,317
Ozvali se nám
přátelé z Everyone.

16
00:00:32,319 --> 00:00:34,085
Evidentně je ve městě
nějaké setkání fanoušků

17
00:00:34,087 --> 00:00:36,788
a chtějí po mě, abych
v hale přečetl nahlas esej.

18
00:00:36,790 --> 00:00:38,990
Everyone nikdy neunaví
vás ztrapňovat, že ne?

19
00:00:38,992 --> 00:00:41,826
Ponižování je pro hackery
oblíbená měna.

20
00:01:15,762 --> 00:01:18,062
- Sherlock Holmes?
- Známe se?

21
00:01:18,064 --> 00:01:19,864
Tak trochu. Mluvili jsme spolu.

22
00:01:19,866 --> 00:01:20,932
Ne, nemluvili.

23
........