1
00:00:01,101 --> 00:00:02,500
<i>V minulých dílech</i> Elementary...

2
00:00:03,288 --> 00:00:05,755
Hannah,
ten chlap na tebe sahal.

3
00:00:05,757 --> 00:00:08,892
Už mi není devět let, tati.

4
00:00:08,894 --> 00:00:10,827
Moc chci být povýšená

5
00:00:10,829 --> 00:00:12,795
a nemluvím jen o detektivovi.

6
00:00:12,797 --> 00:00:15,431
Jednoho dne chci
být kapitán, jako ty.

7
00:00:16,902 --> 00:00:19,135
Ale to se nikdy nestane,
pokud na mě budou koukat

8
00:00:19,137 --> 00:00:20,837
a uvidí "oběť."

9
00:00:23,308 --> 00:00:25,642
Watsonová, pořád jste tam?

10
00:00:25,644 --> 00:00:27,043
Ano, pořád tu jsem,

11
00:00:27,045 --> 00:00:28,811
protože nemůžu kvůli vám domů.

12
00:00:28,813 --> 00:00:30,513
Proč jste ty včely
vůbec nosil do domu?

13
00:00:30,515 --> 00:00:33,116
Roztoči varroa jsou
zhoubná hrozba pro kolonii.

14
00:00:33,118 --> 00:00:34,817
Měl jsem v plánu
provézt důkladnou inspekci

15
00:00:34,819 --> 00:00:36,586
stejně jako aplikovat pekařský cukr

16
00:00:36,588 --> 00:00:38,121
jako preventivní opatření.

17
00:00:38,123 --> 00:00:40,156
Moje myšlenky byly
zaměstnány kolapsem kolonie.

18
00:00:40,158 --> 00:00:41,891
Selhal jsem a neviděl
jsem urgentnější hrozbu

19
00:00:41,893 --> 00:00:43,326
kolapsu stolu.

20
00:00:43,328 --> 00:00:44,727
Počkejte chvíli.

21
00:00:44,729 --> 00:00:46,863
Nemluvíte o mém stolu, že ne?

22
00:00:46,865 --> 00:00:48,765
O tom, který jsem
si přivezla z bytu?

23
00:00:48,767 --> 00:00:51,000
Dvě hodiny by měly stačit,
........