1
00:00:14,526 --> 00:00:18,496
- Sherlocku? - Ano?
- Můžete prosím přijít sem dolů?

2
00:00:25,137 --> 00:00:28,439
- To je skutečný Stanleyův pohár?
- To se přesně snažím zjistit.

3
00:00:29,174 --> 00:00:32,074
Před několika dny, jsem během
procházení aukcí na dark webu

4
00:00:32,149 --> 00:00:35,246
narazil na položku
Dominion Hockey Challenge Cup,

5
00:00:35,248 --> 00:00:37,215
původní název Stanleyho poháru.

6
00:00:37,217 --> 00:00:40,344
Byl jsem skeptický ohledně
původu poháru, tak jsem ho koupil.

7
00:00:40,495 --> 00:00:42,003
Proč jste ho kupoval, když...

8
00:00:42,100 --> 00:00:44,593
Pohár má skromné začátky.
Začal jako pouhá mísa.

9
00:00:44,658 --> 00:00:49,060
V roce 1927 byly přidány úzké prstence
a pak v roce 1947 nahrazeny límečkem.

10
00:00:49,062 --> 00:00:52,835
Původní mísa je v trezoru
v Hokejové síni slávy v Torontu.

11
00:00:53,166 --> 00:00:56,926
Síň také vlastní téměř
dokonalý duplikát, prezentační pohár.

12
00:00:57,126 --> 00:00:59,804
Pokud je toto původní článek,
máme ho v držení.

13
00:00:59,806 --> 00:01:01,573
Moment, zajímá vás hokej?

14
00:01:01,575 --> 00:01:04,633
To, co mě zajímá, Watsonová,
je možnost, že byl pohár ukraden.

15
00:01:04,669 --> 00:01:09,347
Cestuje pod neustálým dohledem, takže
šance ho šlohnout je velmi, velmi malá.

16
00:01:09,349 --> 00:01:13,243
Pokud je to skutečný pohár, vrátím ho
okamžitě do rukou Národní hokejové ligy.

17
00:01:13,340 --> 00:01:16,154
Pokud není,
Clyde bude mít nové brouzdaliště.

18
00:01:17,095 --> 00:01:19,256
A ve vaně je protože...?

19
00:01:19,358 --> 00:01:22,465
Měřil jsem výtlak vody
pro určení hustoty poháru.

20
00:01:22,645 --> 00:01:23,829
Teď jen osychá.

21
00:01:26,799 --> 00:01:28,566
Určitě může schnout i jinde.

22
........