1
00:00:04,756 --> 00:00:07,792
Dokážete to přečíst, Hugo?

2
00:00:07,794 --> 00:00:09,760
Nepotřebujete brýle?

3
00:00:09,762 --> 00:00:11,429
Asi to je reklama.

4
00:00:11,431 --> 00:00:13,397
Jakože internetová.

5
00:00:13,399 --> 00:00:15,466
Nemusíte hádat. Umístil jste ji tam.

6
00:00:15,468 --> 00:00:17,535
Podle IP adresy
vznikla v knihovně

7
00:00:17,537 --> 00:00:18,936
jeden blok od vašeho bytu.

8
00:00:18,938 --> 00:00:21,138
"Hledá se:
svobodné duše s tanečními pohyby.

9
00:00:21,140 --> 00:00:22,807
Získejte vzpomínky a 50 babek."

10
00:00:22,809 --> 00:00:24,942
Poslal jste masky
Raggedy Andyho jako je tahle

11
00:00:24,944 --> 00:00:26,844
každému, kdo odpověděl.

12
00:00:26,846 --> 00:00:29,313
Mysleli, že budou
ve flash mob videu.

13
00:00:29,315 --> 00:00:30,815
Zatímco byli
ve skutečnosti součástí

14
00:00:30,817 --> 00:00:32,216
lidské skořápkové hry.

15
00:00:32,218 --> 00:00:33,784
Vaši bezděční
komplicové poskytli krytí,

16
00:00:33,786 --> 00:00:35,453
když jste pobodal svého šéfa

17
00:00:35,455 --> 00:00:36,620
za denního světla.

18
00:00:36,622 --> 00:00:37,655
Pak jste uprchl

19
00:00:37,657 --> 00:00:39,757
mezi disperzní Andye.

20
00:00:39,759 --> 00:00:41,926
Nikdo tady si moc nemyslí o vašem plánu,

21
00:00:41,928 --> 00:00:45,529
ale vaše masky, ty jsou působivé.

22
00:00:45,531 --> 00:00:47,498
Jak dlouho vám
trvalo je vyrobit, Hugo?

23
00:00:47,500 --> 00:00:49,066
Myslíte, že umím šít?

24
........