1
00:00:01,203 --> 00:00:02,636
<I>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,709 --> 00:00:06,120
Pokud už vás
nekontaktovali z Hemdale,

3
00:00:06,121 --> 00:00:07,721
váš syn dnes opustil
svou odvykačku.

4
00:00:07,723 --> 00:00:10,490
Pane Holmesi,
řekl vám o mně váš otec?

5
00:00:10,492 --> 00:00:11,892
Vyjádřil se jasně.

6
00:00:11,894 --> 00:00:13,994
Šlehnu si a skončím na ulici.

7
00:00:13,996 --> 00:00:15,996
Tys dělal poradce pro Castle
Automotive Systems, ne?

8
00:00:15,998 --> 00:00:18,031
Ne, už ne.

9
00:00:18,033 --> 00:00:20,334
Pohádal ses s jejich
vedoucím návrhářem,

10
00:00:20,336 --> 00:00:22,069
protože odmítl řešit
jisté závady,

11
00:00:22,071 --> 00:00:23,770
které jsi odhalil
a pak tě vyhodili.

12
00:00:23,772 --> 00:00:25,439
Jsi můj přítel, Sherlocku?

13
00:00:25,441 --> 00:00:26,740
Ano, jsem tvůj přítel.

14
00:00:26,742 --> 00:00:28,575
- Ano, jsem tvůj přítel.
- Ne, nejsi.

15
00:00:28,577 --> 00:00:30,611
Jsi závislý.
Jsem tvůj sponzor, tak to je.

16
00:00:30,613 --> 00:00:31,778
Byli jsme dobrej tým.

17
00:00:31,780 --> 00:00:33,480
Byl jsem uživatel narkotik

18
00:00:33,482 --> 00:00:35,983
a tys byl někdo, kdo měl přístup
k produktům farmaceutické kvality.

19
00:00:35,985 --> 00:00:37,417
Tomu neříkáš tým?

20
00:00:37,419 --> 00:00:39,753
- Co je to?
- Je to kontakt

21
00:00:39,755 --> 00:00:41,622
na Rehabilitační Centrum Hemdale.

22
00:00:41,624 --> 00:00:42,923
To je od tebe velmi milé.

23
........