1
00:00:17,002 --> 00:00:19,354
<i>Minule jste viděli:</i>

2
00:00:19,355 --> 00:00:22,800
- Tak proč se mnou chceš žít?
- Jsme manželé.

3
00:00:22,801 --> 00:00:25,446
- Kéž bych dostal druhou šanci.
- Ach Bože!

4
00:00:25,447 --> 00:00:29,359
- Jsi tu sám?
- Jo.

5
00:00:30,167 --> 00:00:32,071
- Phile?
- Ty znáš Phila?

6
00:00:32,072 --> 00:00:34,667
- Je to můj manžel.
- Překvapení!

7
00:00:36,168 --> 00:00:40,071
Vy to nechápete.
Celý to byl vtip.

8
00:00:40,072 --> 00:00:42,573
Zatajil jsi nám.
že tu jsou další lidi.

9
00:00:42,574 --> 00:00:45,610
Nic důležitějšího na
tomhle světě není.

10
00:00:45,611 --> 00:00:48,012
A to všechno jen
proto, aby sis užil.

11
00:00:48,013 --> 00:00:52,683
Ne, měl jsem to celý připravený.
Měl to bejt vtip.

12
00:00:52,684 --> 00:00:55,820
Vám jsem namluvil,
že jedu kempovat,

13
00:00:55,821 --> 00:00:58,589
a vás jsem přesvědčil,
že tu jsem sám.

14
00:00:58,590 --> 00:01:00,224
Tomu se říká
dokonalá bouře.

15
00:01:00,225 --> 00:01:04,328
- Takže jsme se jeli koupat.
- Ty ses s nima jel koupat?

16
00:01:04,329 --> 00:01:08,466
To bych nikdy neudělal.
Jsme manželé, Carol.

17
00:01:08,467 --> 00:01:10,434
Řekls nám, že Carol je mrtvá.

18
00:01:10,435 --> 00:01:12,103
- Cože?
- Kristepane.

19
00:01:12,104 --> 00:01:13,738
Ale ne, jiná Carol.

20
00:01:13,739 --> 00:01:18,134
Tahle Carol byla moje manželka
před virusem.

21
00:01:18,159 --> 00:01:20,111
Řekls mi, že seš svobodnej.
........