1
00:00:01,000 --> 00:00:02,030
Noviny?

2
00:00:02,080 --> 00:00:04,030
Práve sme dostali povolenie na odlet.

3
00:00:04,080 --> 00:00:06,950
Prosím, zostaňte sedieť, až kým
sa neuvoľní bezpečnostný pás.

4
00:00:07,000 --> 00:00:09,600
- Noviny?
- Ó, áno, prosím. Ďakujem.

5
00:00:18,520 --> 00:00:20,670
Prepáčte pane, pred odletom to
musím odložiť.

6
00:00:20,720 --> 00:00:24,220
Aj tak ich nechcete čítať.
Sú plné lží.

7
00:00:28,400 --> 00:00:29,950
Á, držíte mi miesto.

8
00:00:30,000 --> 00:00:32,540
Nemali by ste. Ľudia budú mať reči.

9
00:00:33,880 --> 00:00:35,950
Neviem ako vy, ale ak
nastane stav núdze

10
00:00:36,000 --> 00:00:38,270
nevyzujem si moje ihličky.

11
00:00:39,680 --> 00:00:42,710
Pane, môžem na slovíčko? Počítač
vás označil, že cestujete

12
00:00:42,760 --> 00:00:44,150
bez akejkoľvek batožiny.

13
00:00:44,200 --> 00:00:46,630
Mám povinnosť sa spýtať sa
aký máte na to dôvod?

14
00:00:46,680 --> 00:00:48,550
Výborná práca. Otázka zodpovedaná.

15
00:00:48,600 --> 00:00:50,710
A teraz, môžem dostať
balíček orieškov

16
00:00:50,760 --> 00:00:54,630
- aj s mojitom, prosím?
- Pane, môžem vidieť váš pas?

17
00:00:54,680 --> 00:00:57,020
Asi nie, mám ho vo vrecku.

18
00:00:57,680 --> 00:01:00,160
No tak. Dobre, ako chcete.

19
00:01:02,040 --> 00:01:04,270
Tento to nie je, tento to nie je.

20
00:01:04,320 --> 00:01:05,630
A určite nie tento.

21
00:01:05,680 --> 00:01:08,420
Dobre pane, vaše meno, prosím?

22
00:01:08,444 --> 00:01:11,844
Preklad: Lampas, doublel
www.serialzone.cz

23
00:01:44,760 --> 00:01:47,270
........