1
00:01:18,483 --> 00:01:21,650
<i>Tento příběh je
inspirován skutečnými událostmi.</i>

2
00:01:34,108 --> 00:01:37,192
<i>V roce 2015
Americká archeologická společnost</i>

3
00:01:37,192 --> 00:01:41,192
<i>koupila vojenský rukopis
z dynastie Chan.</i>

4
00:01:43,942 --> 00:01:47,942
<i>Píše se v něm, že římští vojáci
se dostali do Číny před 2 000 lety</i>

5
00:01:49,025 --> 00:01:52,400
<i>a vybudovali starověké město Regum.</i>

6
00:01:52,900 --> 00:01:55,400
<i>Archeologická obec věří,
že se jedná o padělek,</i>

7
00:01:55,400 --> 00:01:58,650
<i>ale společnost se
rozhodla to více prozkoumat.</i>

8
00:02:37,525 --> 00:02:40,525
James říká, že jakmile najdeme
Regum, nabídnou akcie k prodeji.

9
00:02:41,150 --> 00:02:43,233
Pak budeme moci kopat,
kdekoli chceme.

10
00:02:44,608 --> 00:02:46,608
Většina těch dokumentů je o tom,

11
00:02:46,608 --> 00:02:49,442
jak generál Chuo
založil obrannou jednotku.

12
00:02:49,775 --> 00:02:51,525
Co má společného s Regumem?

13
00:02:51,608 --> 00:02:54,067
A proč to město
vůbec pojmenovali Regum?

14
00:02:54,067 --> 00:02:55,775
To právě musíme zjistit.

15
00:02:56,608 --> 00:02:58,483
Christiane,
před námi je další křižovatka.

16
00:02:58,483 --> 00:03:00,233
Kudy pojedeme?

17
00:03:01,025 --> 00:03:03,942
Rozdělíme se do 3. skupin
a budeme se navzájem informovat.

18
00:03:04,150 --> 00:03:05,692
Mějte oči na stopkách, pánové.

19
00:03:44,733 --> 00:03:46,025
Je skutečné.

20
00:03:46,650 --> 00:03:48,108
Vážně je skutečné.

21
00:04:11,025 --> 00:04:12,400
Regum?

22
00:04:15,650 --> 00:04:17,025
Ano.

........