1
00:00:35,400 --> 00:00:39,000
DUNA

2
00:03:11,420 --> 00:03:14,650
<i>V roce 6.041,</i>

3
00:03:15,160 --> 00:03:18,280
<i>před vládou padišáhů imperátorů,</i>

4
00:03:18,490 --> 00:03:22,590
<i>Vesmíru vládaly myslící stroje
s lidským rozumem -</i>

5
00:03:22,830 --> 00:03:26,170
<i>počítače a roboti nadaní vědomím.</i>

6
00:03:26,170 --> 00:03:30,330
<i>Lidstvo se dostalo do stádia apatie.</i>

7
00:03:45,950 --> 00:03:50,250
<i>A pak se stali obětmi
a otroky těch, kdo ovládali stroje.</i>

8
00:04:06,270 --> 00:04:08,330
<i>Nakonec přišla Velká Revoluce -</i>

9
00:04:08,940 --> 00:04:12,040
<i>křížová výprava proti strojům.</i>

10
00:04:19,290 --> 00:04:21,280
<i>Po Velké revoluci</i>

11
00:04:21,360 --> 00:04:25,220
<i>byli lidé nuceni rozvíjet svou mysl.</i>

12
00:04:25,560 --> 00:04:28,500
<i>Bylo založeno několik duševních škol.</i>

13
00:04:29,830 --> 00:04:33,290
<i>Tyto školy měly změnit historii vesmíru.</i>

14
00:04:35,500 --> 00:04:39,270
<i>Pouze dvě z těchto starobylých škol
duševního výcviku přetrvaly.</i>

15
00:04:40,110 --> 00:04:42,700
<i>Jedna, Bene Gesserit,</i>

16
00:04:43,040 --> 00:04:46,700
<i>byla založena speciálně pro ženy.</i>

17
00:04:46,750 --> 00:04:48,910
<i>Účel této školy</i>

18
00:04:48,980 --> 00:04:53,580
<i>je provádět selektivní křížení lidí.</i>

19
00:04:57,560 --> 00:05:00,080
<i>No a druhá škola,</i>

20
00:05:00,330 --> 00:05:03,090
<i>Kosmická Gilda, nebo jen Gilda,</i>

21
00:05:03,530 --> 00:05:06,590
<i>klade důraz čistě na matematiku.</i>

22
00:05:18,210 --> 00:05:20,980
<i>Vesmírní navigátoři Gildy</i>

23
00:05:20,980 --> 00:05:26,190
<i>jsou schopni pomocí užívání drogy
z melanžového koření zakřivit prostor.</i>

24
00:05:26,250 --> 00:05:31,300
<i>Tím způsobem navigují vesmírné lodě
bez pohybu od jedné planety k další.</i>
........