1
00:00:01,663 --> 00:00:02,988
V minulých častiach...

2
00:00:02,990 --> 00:00:05,164
Vyšetrovali sme vraždu
Rebeccy Hintonovej.

3
00:00:05,166 --> 00:00:08,820
Mala dôkazy o tom, že Max Rager
spôsoboval dočasnú psychózu.

4
00:00:08,822 --> 00:00:10,121
Vieme o tom obežníku.

5
00:00:10,123 --> 00:00:11,936
Váš produkt zabíja ľudí.

6
00:00:12,736 --> 00:00:14,504
Liv, čo si?

7
00:00:17,341 --> 00:00:18,674
Cameron?

8
00:00:20,444 --> 00:00:23,430
Toto je chlap, ktorý vzal naše
astronautské mozgy.

9
00:00:23,480 --> 00:00:25,083
Chlap, ktorý vie priveľa.

10
00:00:25,149 --> 00:00:27,350
Tvoj núdzový kontakt.
Olivia Mooreová.

11
00:00:27,352 --> 00:00:28,284
Áno, je to moja sestra.

12
00:00:28,286 --> 00:00:30,238
Kedy budeš môcť nastúpiť?

13
00:00:30,789 --> 00:00:32,489
MAJOROVO CHLADNÉ KÚZLO

14
00:00:44,334 --> 00:00:46,068
Ukľudni sa.

15
00:00:46,070 --> 00:00:49,438
Nie sme pizzéria.
Nedoručujeme do pol hodiny.

16
00:00:49,473 --> 00:00:51,516
Svoje astronautské mozgy
dostaneš, keď ich dostaneš.

17
00:00:51,542 --> 00:00:53,853
Skontroloval som jeho dom.
Skontroloval som jeho auto.

18
00:00:53,978 --> 00:00:55,277
Žiadne stopy po mozgoch.

19
00:00:55,279 --> 00:00:57,546
Kto je ten chlap, a prečo sa
stará do nášho biznisu?

20
00:00:57,581 --> 00:00:58,914
Pracuje v Helton Shelter,

21
00:00:58,916 --> 00:01:01,050
domove pre utečencov
blízko Nine Trolls.

22
00:01:01,118 --> 00:01:02,118
Teda pracoval.

23
00:01:02,320 --> 00:01:03,786
Toto je prepúšťacia listina.
........