1
00:00:01,919 --> 00:00:03,712
Komu do čerta voláš?

2
00:00:03,712 --> 00:00:04,713
- Domov.
- Nie z môjho mobilu.

3
00:00:04,713 --> 00:00:05,714
Zabijú nás.

4
00:00:05,714 --> 00:00:07,424
- Počkaj!
- Haló?

5
00:00:07,424 --> 00:00:08,717
Nie, počkaj!

6
00:00:08,717 --> 00:00:10,260
Dokážem sa dostať do centrálneho počítača SOC,

7
00:00:10,260 --> 00:00:11,929
ale nič tam nenájdeš.

8
00:00:11,929 --> 00:00:13,555
Teraz používajú dátové centrá.

9
00:00:13,555 --> 00:00:14,932
Vieš, kde je dátové centrum SOC?

10
00:00:14,932 --> 00:00:16,892
Za dobrú cenu, viem.

11
00:00:16,892 --> 00:00:20,062
Je tam niekto?

12
00:00:20,062 --> 00:00:22,648
Chcel si aby som našiel niečo na
toho duchovného, Yusufa Qasima.

13
00:00:22,648 --> 00:00:23,941
To je on.

14
00:00:23,941 --> 00:00:25,067
Čo také môžeš povedať teroristovi?

15
00:00:25,067 --> 00:00:26,443
- Kam šiel?
- Hej.

16
00:00:26,443 --> 00:00:28,695
Kto ste? Čo chcete?

17
00:00:37,287 --> 00:00:38,789
Je mŕtva?

18
00:00:40,624 --> 00:00:42,292
Štyria muži, Americká armáda,

19
00:00:42,292 --> 00:00:44,628
ťa hľadajú, snažia sa ťa zabiť. Prečo?

20
00:00:45,170 --> 00:00:47,047
- Prečo?
- To je mi ľúto. Ja neviem...

21
00:00:47,047 --> 00:00:48,757
Daj mi to. Daj mi to. Zistím si to sám.

22
00:00:48,757 --> 00:00:49,132
Čo?

23
00:00:49,132 --> 00:00:50,843
USB-čko... daj mi to!

24
00:00:50,843 --> 00:00:53,428
- Okamžite mi ho daj.
........