1
00:00:00,000 --> 00:00:01,420
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:01,491 --> 00:00:04,093
<i>A teď se sále bojím o všechno,</i>

3
00:00:04,127 --> 00:00:06,128
<i>včetně mého manželství.</i>

4
00:00:06,163 --> 00:00:09,832
<i>- Takže můžeš jet na tour.
- Ale já chci na Idyllwild, pokud se tam dostanu.</i>

5
00:00:09,866 --> 00:00:11,701
<i>Stahuji svou žádost o opatrovnictví.</i>

6
00:00:11,735 --> 00:00:12,735
<i>Můžeme tě ihned adoptovat.</i>

7
00:00:12,769 --> 00:00:14,637
<i>Dali jsme si pusu.
A teď jsme...</i>

8
00:00:14,671 --> 00:00:16,405
<i>Více než kamarádi?</i>

9
00:00:16,440 --> 00:00:18,474
<i>Wyatte, prosím řekni, že to
neděláš kvůli tomu, že jsme se rozešli.</i>

10
00:00:18,508 --> 00:00:20,109
<i>Co se vůbec staráš?</i>

11
00:00:20,143 --> 00:00:22,144
<i>Měla bys být se svou rodinou,
Ano a tvé dítě taky.</i>

12
00:00:22,179 --> 00:00:25,848
<i>Myslím, že si Ana to dítě chce nechat.
Ale důvod, proč to neudělá, jsi ty.</i>

13
00:00:25,882 --> 00:00:29,685
<i>Přemýšlela jsi nad tím, že si
ji necháš? Myslím, že bys měla.</i>

14
00:00:29,720 --> 00:00:31,854
<i>- Jsi v pořádku?
- Asi už budu rodit.</i>

15
00:00:34,858 --> 00:00:36,459
<i>Nahlášeno jedno úmrtí.</i>

16
00:00:36,493 --> 00:00:37,626
<i>Žádáme sanitky a posily.</i>

17
00:00:37,661 --> 00:00:41,230
<i>Strážník Adams Foster.
Jsem v blízkosti. Už jedu.</i>

18
00:00:59,616 --> 00:01:01,650
Pane, držte se dál.

19
00:01:12,329 --> 00:01:14,263
Fajn lidi, zůstaňte za páskou.

20
00:02:14,124 --> 00:02:15,858
Jsi v pořádku?

21
00:02:19,496 --> 00:02:21,597
Byl to jen zlý sen.

22
00:02:21,632 --> 00:02:23,499
- Jo?
- Spi dál.

23
00:03:03,000 --> 00:03:06,500
Překlad: Matuush
........