1
00:00:44,169 --> 00:00:48,798
Nikdy jsem nezažil případ,
že by někdo poslal takový dopis

2
00:00:48,882 --> 00:00:53,553
a uvedl, že na jistém místě
leží mrtvola.

3
00:00:55,472 --> 00:00:59,684
Protože tím se vzdává,
ten, kdo ten dopis poslal.

4
00:00:59,768 --> 00:01:02,270
Je to velmi divné.

5
00:01:05,023 --> 00:01:06,942
To je její adresa.

6
00:01:08,151 --> 00:01:12,030
Tiskací písmena od někoho,
kdo skrývá svůj rukopis.

7
00:01:12,113 --> 00:01:15,200
A napsali špatně "Beverly".

8
00:01:25,585 --> 00:01:29,256
Někdo to musel naplánovat.
Jet do jejího domu,

9
00:01:29,339 --> 00:01:35,053
udělat to, co se stalo,
a teď hodně riskuje.

10
00:01:36,388 --> 00:01:37,806
V čem riskuje?

11
00:01:37,889 --> 00:01:43,395
Napsal vzkaz policii,
který mohl napsat jen vrah.

12
00:01:47,691 --> 00:01:50,944
A policie pořád mluvila o tom,
že "mrtvola" je špatné...

13
00:01:51,027 --> 00:01:55,198
Většina lidí by neřekla "mrtvola",
ale "tělo".

14
00:01:55,282 --> 00:01:57,492
Došli k závěru,
že to znamená,

15
00:01:57,576 --> 00:02:00,620
že ten člověk má něco společného

16
00:02:00,704 --> 00:02:04,374
se zdravotnictvím
nebo pohotovostí.

17
00:02:04,457 --> 00:02:06,918
Někdo, kdo v tom pracuje

18
00:02:07,002 --> 00:02:11,464
a zná a používá slovo
"mrtvola" místo "tělo".

19
00:02:17,095 --> 00:02:20,056
Myslím, že to slovo
je tak výmluvné.

20
00:02:20,557 --> 00:02:24,060
Kathie měla na medicíně
nějakou mrtvolu.

21
00:02:25,228 --> 00:02:26,980
Neoznačovala ji jménem.

22
00:02:27,063 --> 00:02:30,692
........