1
00:00:00,187 --> 00:00:02,422
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,012 --> 00:00:06,547
- J.T.?
- Je to zlé, Cat? Neumře, že ne?

3
00:00:06,648 --> 00:00:09,350
- <i>Modrý kód! Modrý kód!</i>
- Čau, lidi. Jak je?

4
00:00:09,351 --> 00:00:11,851
- Myslela jsem, že jsem tě ztratila.
- Ani náhodou.

5
00:00:11,852 --> 00:00:13,420
Jsme jen lidi, kteří se vašemu
příteli snaží zachránit život.

6
00:00:13,520 --> 00:00:14,753
Jak a proč?

7
00:00:14,754 --> 00:00:16,687
Víc se nedozvíte, pokud nebude
souhlasit, že nám pomůžete.

8
00:00:16,689 --> 00:00:19,533
- Pomůžeme vám udělat co?
- Ve světě, kde věda stvořila netvory,

9
00:00:19,625 --> 00:00:21,459
byste neměli být překvapení, že se
dozvíte, že existují i horší věci.

10
00:00:21,460 --> 00:00:24,195
A teď, když víme,
co dokážete a kdo jste,

11
00:00:24,196 --> 00:00:26,398
budeme potřebovat vaši pomoc,
abychom zjistili, proti čemu stojíme.

12
00:00:26,498 --> 00:00:28,733
Jak chceš naložit
s nabídkou agenta Thomase?

13
00:00:28,834 --> 00:00:33,404
Nechci na to myslet.
Teď chci být tady s tebou.

14
00:00:33,505 --> 00:00:34,505
Spolu.

15
00:01:17,849 --> 00:01:20,650
- Jdeš pozdě.
- Promiň.

16
00:01:20,751 --> 00:01:23,018
Už je to chvíle, co jsem
se proměnil naposledy.

17
00:01:24,321 --> 00:01:29,092
- Málem jsem zapomněl, jak na to.
- Jsou to jenom dva měsíce.

18
00:01:29,193 --> 00:01:32,428
Jo, dost dlouho, aby se mi
po tom nestýskalo.

19
00:01:39,419 --> 00:01:43,606
Je dost špatné, že tohle musíme dělat,
abychom se mohli vidět, ne?

20
00:01:43,707 --> 00:01:46,441
Za to může práce, ne netvoři.
A provoz.

21
00:01:46,543 --> 00:01:48,410
Tak provoz. Dobře, takže...
........