1
00:02:13,156 --> 00:02:15,658
Znáš ten pocit,
když sedíš v kině

2
00:02:15,741 --> 00:02:17,618
a všichni se něčemu smějou

3
00:02:17,701 --> 00:02:19,829
a ty to nechápeš?
- Jo.

4
00:02:20,537 --> 00:02:22,498
Každou chvíli.

5
00:02:22,581 --> 00:02:24,583
Tak takhle se teď cítím.

6
00:02:25,876 --> 00:02:29,797
Sedím tu, koukám na východ
slunce, město

7
00:02:29,880 --> 00:02:34,760
a divím se, jak něco může pořád
vypadat tak krásně,

8
00:02:34,844 --> 00:02:37,221
po tom všem, co jsme viděli.

9
00:02:38,973 --> 00:02:41,684
Prostě se to nezdá správné.

10
00:02:41,767 --> 00:02:43,602
Ne, to nezdá.

11
00:03:26,896 --> 00:03:28,231
Jsi v pořádku, zlato?

12
00:03:28,313 --> 00:03:31,234
- Jen musím na dámy.
- Pokračuj.

13
00:03:59,095 --> 00:04:00,971
Pane Bože.

14
00:04:01,805 --> 00:04:03,599
Co se mu stalo?

15
00:04:10,689 --> 00:04:13,692
Byla to má chyba.

16
00:04:17,821 --> 00:04:19,406
Chtěl jsem si něco dokázat.

17
00:04:19,489 --> 00:04:22,868
Chtěl jsem změnit něco,
co se změnit nedá.

18
00:04:22,952 --> 00:04:24,287
Cože?

19
00:04:27,790 --> 00:04:29,125
Minulost.

20
00:04:38,508 --> 00:04:40,719
- Haló?
- To jsem já.

21
00:04:40,803 --> 00:04:42,305
Dani?

22
00:04:44,974 --> 00:04:46,350
Danielo?

23
00:04:47,392 --> 00:04:49,937
- Kde jsi?
- Zvládla jsem to.

........