1
00:00:01,158 --> 00:00:05,686
<i>Na motivy skutečných událostí.
Některé postavy a místa jsou smyšlené.</i>

2
00:00:06,017 --> 00:00:08,318
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:08,964 --> 00:00:11,031
Přestaň. Nasedni do auta a jeď.

4
00:00:11,105 --> 00:00:13,642
Teď mi dluží.
Můžu ho využít proti Butanovi.

5
00:00:13,706 --> 00:00:16,164
Přeskočit ty dole,
dostat se k dodavatelům.

6
00:00:20,231 --> 00:00:21,732
Teď se možná cítíte jinak.

7
00:00:21,774 --> 00:00:25,171
A doufám, že jste víc nakloněn tomu,
abyste viděl, co ve mně máte.

8
00:00:25,226 --> 00:00:28,479
To je tak roztomilé.
Mohla bys mi donést kafe?

9
00:00:28,513 --> 00:00:30,366
- Víš, co je to osamostatnění?
- Ano.

10
00:00:30,407 --> 00:00:32,989
Jen podepíšeme oficiální papíry
a legálně budeš volná.

11
00:00:33,045 --> 00:00:36,498
Ty a Charlie. Viděla jsem, jak jste
se na sebe dívali. Sbohem, Kene.

12
00:00:36,561 --> 00:00:40,030
Proč tak urputně hledáme šlapku,
která se ztratila před 7 lety?

13
00:00:40,099 --> 00:00:43,283
Protože chlap jménem Ken Karn
a jeho kámoš to nechtějí.

14
00:00:58,941 --> 00:01:02,954
- Zase Salazar. - Co zas?
- Hispánci se nedovolají spravedlnosti,

15
00:01:03,020 --> 00:01:06,935
- protože na oddělení žádní nejsou.
- To není pravda, je tu uklízečka.

16
00:01:07,017 --> 00:01:08,919
Uklízečky. V množném, prosím.

17
00:01:09,002 --> 00:01:13,621
Máme Portilla, Sancheze,
tu novou na dopravním, Corazonovou.

18
00:01:13,708 --> 00:01:17,592
- Asi měl na mysli vyšší důstojníky.
- Bylo by fajn jich tu pár mít.

19
00:01:17,737 --> 00:01:20,105
Mít šéfa, kterého bych
nemusel poslouchat.

20
00:01:20,165 --> 00:01:22,194
Ani teď ho neposloucháš.

21
00:01:22,352 --> 00:01:24,035
Promiň, cože?

22
........