1
00:00:00,251 --> 00:00:04,297
<i>Na motivy skutečných událostí.
Některé postavy a místa jsou smyšlené.</i>

2
00:00:04,417 --> 00:00:06,718
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:07,364 --> 00:00:09,431
Přestaň. Nasedni do auta a jeď.

4
00:00:09,505 --> 00:00:12,042
Teď mi dluží.
Můžu ho využít proti Butanovi.

5
00:00:12,106 --> 00:00:14,564
Přeskočit ty dole,
dostat se k dodavatelům.

6
00:00:18,631 --> 00:00:20,132
Teď se možná cítíte jinak.

7
00:00:20,174 --> 00:00:23,571
A doufám, že jste víc nakloněn tomu,
abyste viděl, co ve mně máte.

8
00:00:23,626 --> 00:00:26,879
To je tak roztomilé.
Mohla bys mi donést kafe?

9
00:00:26,913 --> 00:00:28,766
- Víš, co je to osamostatnění?
- Ano.

10
00:00:28,807 --> 00:00:31,389
Jen podepíšeme oficiální papíry
a legálně budeš volná.

11
00:00:31,445 --> 00:00:34,898
Ty a Charlie. Viděla jsem, jak jste
se na sebe dívali. Sbohem, Kene.

12
00:00:34,961 --> 00:00:38,430
Proč tak urputně hledáme šlapku,
která se ztratila před 7 lety?

13
00:00:38,499 --> 00:00:41,683
Protože chlap jménem Ken Karn
a jeho kámoš to nechtějí.

14
00:00:57,341 --> 00:01:01,354
- Zase Salazar. - Co zas?
- Hispánci se nedovolají spravedlnosti,

15
00:01:01,420 --> 00:01:05,335
- protože na oddělení žádní nejsou.
- To není pravda, je tu uklízečka.

16
00:01:05,417 --> 00:01:07,319
Uklízečky. V množném, prosím.

17
00:01:07,402 --> 00:01:12,021
Máme Portilla, Sancheze,
tu novou na dopravním, Corazonovou.

18
00:01:12,108 --> 00:01:15,992
- Asi měl na mysli vyšší důstojníky.
- Bylo by fajn jich tu pár mít.

19
00:01:16,137 --> 00:01:18,505
Mít šéfa, kterého bych
nemusel poslouchat.

20
00:01:18,565 --> 00:01:20,594
Ani teď ho neposloucháš.

21
00:01:20,752 --> 00:01:22,435
Promiň, cože?

22
........