1
00:00:19,164 --> 00:00:21,782
Vidíš to?

2
00:00:23,452 --> 00:00:25,118
Ten titulek
prostě musel zavádět...

3
00:00:25,170 --> 00:00:28,538
"Odchází, aby mohl trávit více času
s rodinou" ... jak originální.

4
00:00:32,044 --> 00:00:35,128
Není to úžasné, jak
krev ve vodě vždy

5
00:00:35,180 --> 00:00:39,132
probudí v politicích rodinné hodnoty.

6
00:00:39,184 --> 00:00:41,017
Že?

7
00:00:44,773 --> 00:00:48,725
Viděls? To je typ ženy,
kterou bys měl prohánět.

8
00:00:48,727 --> 00:00:51,812
Ne tu zatracenou státní návladní.

9
00:00:58,237 --> 00:01:01,204
OK, kam jsme došli
v případu Sarah Tranové?

10
00:01:01,240 --> 00:01:03,073
Pořád se v tom nimráme.

11
00:01:03,125 --> 00:01:05,742
Pro teď je v čudu.

12
00:01:05,794 --> 00:01:08,912
Dobře, lidi. Zeshora
na mě dost tlačí.

13
00:01:08,964 --> 00:01:11,131
Policistka v utajení
zmizela už před 4 dny?

14
00:01:11,166 --> 00:01:13,717
Musíme zjistit něco víc
než jen že "je v čudu".

15
00:01:13,752 --> 00:01:16,586
Bez urážky, šéfe,
jsme z Vražd.

16
00:01:16,588 --> 00:01:18,972
Nemáme ani tělo.
Možná ani není mrtvá.

17
00:01:19,007 --> 00:01:21,675
Myslím, že by to měly řešit
"Ztracené případy".

18
00:01:21,727 --> 00:01:24,511
Nemluvte mi o nich, dobře?

19
00:01:24,563 --> 00:01:26,096
Je jednou z nás,
na to nezapomínejte.

20
00:01:26,098 --> 00:01:28,265
Nikdo se nefláká,
Sarah vyšetřovala

21
00:01:28,267 --> 00:01:29,900
prostituci v podsvětí

22
00:01:29,935 --> 00:01:31,768
a na něco narazila.
........