1
00:00:01,276 --> 00:00:03,210
V minulých dílech...

2
00:00:03,246 --> 00:00:05,379
Neopustím Dollie na tomhle plavidle.

3
00:00:07,466 --> 00:00:09,166
John Alden žije.

4
00:00:09,218 --> 00:00:12,637
Brzy nad námi zazáří
kometa jen na tři noci.

5
00:00:12,638 --> 00:00:16,723
Brána se otevře a náš temný
pán se konečně ztělesní.

6
00:00:16,759 --> 00:00:22,029
Váš syn se narodil přesně proto,
aby se stal nádobou pro návrat Temného pána.

7
00:00:22,064 --> 00:00:23,263
My máme syna.

8
00:00:23,265 --> 00:00:26,933
Hraběnka Marburgová ho má,
chtějí ho zabít.

9
00:00:26,985 --> 00:00:29,436
Ale znám její slabinu.

10
00:00:29,438 --> 00:00:31,071
Jak hezké, že se k nám připojíš.

11
00:00:31,106 --> 00:00:33,490
Je konec. Chci svého syna.

12
00:00:39,281 --> 00:00:41,915
Jeď, Johne! Zachraň ho!

13
00:00:42,584 --> 00:00:45,252
- Kdo jste?
- Tvůj otec.

14
00:00:46,622 --> 00:00:48,755
Mary Sibleyová, jste zatčena,

15
00:00:48,791 --> 00:00:51,458
za zločiny cizoložství a smilstva.

16
00:00:51,460 --> 00:00:55,295
Následoval jste instrukce
nanejvýš dobře, pane Hathorne.

17
00:00:55,331 --> 00:00:56,964
Jsem váš pokorný služebník.

18
00:00:56,999 --> 00:01:00,034
Některé věci je lepší neprobouzet.

19
00:01:00,069 --> 00:01:02,002
Na to už je pozdě.

20
00:01:02,038 --> 00:01:05,239
Zahrajeme si provlíkačku
s vašima střevama.

21
00:01:07,276 --> 00:01:11,211
Pýcha přechází pád!

22
00:01:11,247 --> 00:01:16,216
Vskutku, jak hluboko
tato Jezebel padla!

23
00:01:16,252 --> 00:01:20,838
Od první dámy Salemu
na malovanou děvku!
........