1
00:00:33,300 --> 00:00:34,541
Pěkný.

2
00:00:37,493 --> 00:00:39,841
Hele, bojovný programátore.

3
00:00:40,907 --> 00:00:42,337
Holky jsou nachystané.

4
00:00:43,281 --> 00:00:47,128
Usnula jsi na svých přepisech,
to musely být šílené sny.

5
00:00:47,130 --> 00:00:48,928
Jde o průzkum trhu.

6
00:00:49,306 --> 00:00:53,769
Aha. Dobře víš, že síť je na tom
zle kvůli těm příživníkům. Duchům.

7
00:00:53,771 --> 00:00:56,538
- Známe náš počet odběratelů.
- Těch legitimních.

8
00:00:56,540 --> 00:00:58,823
- Mezitím si na vás
pochutnávají podvodníci. - Jasně

9
00:00:58,825 --> 00:01:03,667
Ale co kdyby někdo napsal program,
který by našel všechny vaše uživatele,

10
00:01:03,669 --> 00:01:09,878
a zmapoval by tak síť?
Nazval jsem ho Sonaris.

11
00:01:09,880 --> 00:01:13,421
Poslouchej. "Tvoje chápání
vztahů mezi USA a Sověty

12
00:01:13,423 --> 00:01:16,053
je stejně krátkozraké
jako lemur s šedým zákalem."

13
00:01:16,055 --> 00:01:18,630
- Říkají tomu flame war.
- Donno.

14
00:01:18,632 --> 00:01:20,814
Chápeš, že to dělám
pro tebe, že jo?

15
00:01:20,816 --> 00:01:21,946
- Jo, chápu.
- Mohla bys...

16
00:01:21,948 --> 00:01:25,100
A očividně si to užíváš,
už dva týdny jsem tě neviděla.

17
00:01:25,102 --> 00:01:29,048
A podívala by ses na to?
Už je to skoro hotové.

18
00:01:30,335 --> 00:01:32,684
- Ale něco mi pověz.
- A co?

19
00:01:33,357 --> 00:01:35,334
Kdo je tvůj Superman?

20
00:01:36,813 --> 00:01:38,730
Co, Lois?

21
00:01:38,732 --> 00:01:41,516
- Lois Laneová.
- Clarku.

22
........