1
00:00:02,000 --> 00:00:06,000
<font color="#0000ff"><b>..Preklad - KAROLKO33..www.titulky.com..</b></font>

2
00:00:12,178 --> 00:00:16,148
Pamätám si, že to bol len divný, špinavý dom.

3
00:00:16,182 --> 00:00:20,519
Držte huby, vy malí zasrani!

4
00:00:20,553 --> 00:00:24,723
Zdalo sa, že mal z toho miesta z nejakého dôvodu strach.

5
00:00:27,627 --> 00:00:29,561
Videla som ducha.

6
00:00:31,498 --> 00:00:34,566
Duch toho malého dievčatka ma prenasledovalo.

7
00:00:37,337 --> 00:00:40,939
Ja niesom tá, ktorú chceš.

8
00:00:40,974 --> 00:00:44,076
Na tomto mieste je niečo divného.

9
00:00:44,110 --> 00:00:45,844
Bol som pripravený odtiaľ zmiznúť.

10
00:00:52,000 --> 00:00:56,000
<font color="#00ff00"><b>...Nechoď hore...</b></font>

11
00:01:08,101 --> 00:01:10,269
Pamätám si to tu inak?

12
00:01:12,439 --> 00:01:15,941
- Bolo ti 7.
- Osem. Bolo mi 8.

13
00:01:15,975 --> 00:01:19,578
Bolo to na konci leta v roku 2005.

14
00:01:19,612 --> 00:01:22,748
Náš prastrýko Joe zomrel a zanechal

15
00:01:22,782 --> 00:01:26,970
mne a môjmu staršiemu bratovi Jake svoj dom v Novom Mexiku.

16
00:01:26,986 --> 00:01:30,589
Boli sme v dome strýka Joe len raz ako deti.

17
00:01:30,623 --> 00:01:33,325
Rodičia nás jedno leto u neho nechali na pár dní,

18
00:01:33,359 --> 00:01:34,726
kým oni odišli na dovolenku.

19
00:01:34,761 --> 00:01:38,030
Dobre, čo si pamätáš ty?

20
00:01:38,064 --> 00:01:39,898
Spomínam si na farmu.

21
00:01:39,933 --> 00:01:42,267
V dome bol hrozný neporiadok.

22
00:01:42,302 --> 00:01:44,002
Teraz vychádzaš z toho, čo nám povedal otec?

23
00:01:44,037 --> 00:01:46,572
Bolo mi 10 a ty si ešte čúral do pleniek.

24
00:01:46,606 --> 00:01:48,207
Bol som o pár rokov starší ako Greg.

25
00:01:48,241 --> 00:01:50,442
Myslím, že preto som si to miesto pamätal,
........