1
00:00:40,640 --> 00:00:44,770
Husia koža

2
00:02:19,280 --> 00:02:21,582
- Vypni to.
- Robí ti to starosti?

3
00:02:21,746 --> 00:02:23,907
Privolá to políciu.

4
00:02:34,182 --> 00:02:35,418
Musíme ísť.

5
00:02:36,315 --> 00:02:38,686
Revolever?
Daj to preč.

6
00:02:49,225 --> 00:02:51,127
Je to domovník, poďme.

7
00:02:51,128 --> 00:02:54,848
- Si si istý?
- Poďme!

8
00:03:16,975 --> 00:03:19,605
Do riti! V dielni by som to
otvoril pinzetou.

9
00:03:19,606 --> 00:03:21,021
Poďme, lebo nás chytia.

10
00:03:21,022 --> 00:03:25,781
Je v klube.
Nikdy sa nevracia pred 4.

11
00:03:27,129 --> 00:03:29,214
Overil som si to, nie som blázon.

12
00:03:53,559 --> 00:03:55,839
- Poďme, lebo nás chytia!
- Počkaj, kľúče!

13
00:04:04,301 --> 00:04:05,367
Je to otvorené!

14
00:04:16,855 --> 00:04:18,138
Tadiaľ.

15
00:04:54,427 --> 00:04:57,711
- Nepoznačil si si kombináciu?
- Nevedel som, že prídeme.

16
00:05:22,422 --> 00:05:24,697
Pán Coren,
ako skoro ste dnes prišiel!

17
00:05:24,976 --> 00:05:27,578
- Pani sa necíti dobre?
- Je to šalát.

18
00:05:27,788 --> 00:05:30,862
- Môžem vám pomôcť?
- Nechajte nás!

19
00:05:40,104 --> 00:05:41,292
Funguje to.

20
00:06:16,910 --> 00:06:18,736
Pomoc!

21
00:06:53,330 --> 00:06:55,570
Pomoc!

22
00:07:12,370 --> 00:07:13,526
Zastavte ho!

23
00:07:22,000 --> 00:07:25,646
........