1
00:01:32,439 --> 00:01:34,796
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH

2
00:01:32,355 --> 00:01:36,703
Po útoku na německé důstojníky
byla jednotka polských sabotérů rozpuštěna.

3
00:01:37,257 --> 00:01:40,001
Po dvou letech bojují Bronek a Antek
s partyzány.

4
00:01:40,723 --> 00:01:42,460
Władek a Michał v 2. jednotce
v Itálii.

5
00:01:43,583 --> 00:01:46,259
Je duben roku 1944.

6
00:01:46,565 --> 00:01:48,540
Válečné strany se mění.

7
00:01:48,728 --> 00:01:50,472
Němci prohrávají na všech frontách.

8
00:01:51,093 --> 00:01:53,299
V Polsku stále trvá
okupační teror.

9
00:01:54,293 --> 00:01:55,160
UŽ JE ČAS...

10
00:02:03,066 --> 00:02:04,788
Pánové! Jídlo bude za chvíli!

11
00:02:40,011 --> 00:02:41,090
No konečně!

12
00:02:47,519 --> 00:02:48,200
Vstávej!

13
00:02:48,199 --> 00:02:48,740
Vstávej!

14
00:02:52,959 --> 00:02:54,459
Vem je do lesa.

15
00:02:53,739 --> 00:02:54,816
Já bych je hned...

16
00:03:00,830 --> 00:03:01,845
Všechno tady prohledej.

17
00:03:05,309 --> 00:03:06,365
Munice, zbraň, dokumenty.

18
00:03:25,588 --> 00:03:26,715
Obrněný transportér u mostu!

19
00:03:28,681 --> 00:03:29,350
Mizíme!

20
00:03:29,977 --> 00:03:31,402
- Hotovo?
- Hotovo.

21
00:04:01,390 --> 00:04:02,255
ITÁLIE. Štáb 2. jednotky

22
00:04:17,667 --> 00:04:18,275
Děkuji.

23
00:04:24,814 --> 00:04:25,473
Poslouchám vás.

24
00:04:25,647 --> 00:04:29,527
Pane plukovníku...Minulý týden jsme
........