1
00:00:01,268 --> 00:00:06,239
<i>Na počátku spadla z nebe
hvězda a změnila nás.</i>

2
00:00:06,274 --> 00:00:10,577
<i>Udělala z nás anděly
a dala nám nový osud:</i>

3
00:00:10,612 --> 00:00:12,679
<i>zastavit apokalypsu</i>

4
00:00:12,714 --> 00:00:15,616
<i>a samotného Ďábla.</i>

5
00:00:15,778 --> 00:00:17,818
<i>Musíme projít Božím testem</i>

6
00:00:17,978 --> 00:00:21,288
<i>a dokázat, že lidstvo
stále stojí za záchranu.</i>

7
00:00:21,323 --> 00:00:24,291
<i>Neboť my jsme Poslové.</i>

8
00:00:27,561 --> 00:00:28,929
<i>Minule jste viděli...</i>

9
00:00:28,964 --> 00:00:31,719
Tvoje dcera získala svůj vlastní dar.

10
00:00:31,754 --> 00:00:34,037
Zase spolu, stejně
jako na mých kresbách.

11
00:00:34,175 --> 00:00:36,303
To jsme my?
Kdo je tohle?

12
00:00:36,338 --> 00:00:37,867
Můj kamarád Michael.

13
00:00:38,027 --> 00:00:40,407
Má rád fotbal.

14
00:00:40,442 --> 00:00:42,072
Slíbil jsi, že když tě vyslechnu,

15
00:00:42,153 --> 00:00:44,111
dostanu zpátky syna.
Takže kde je Michael?

16
00:00:44,377 --> 00:00:45,689
Co to kruci je?

17
00:00:45,724 --> 00:00:47,116
Svatá Monika.

18
00:00:47,151 --> 00:00:48,872
Patronka matek.

19
00:00:48,907 --> 00:00:52,386
Viděl jsem ty dva kluky ve své vizi.
- Taky jsem je dneska dvakrát viděla.

20
00:00:52,421 --> 00:00:53,487
Určitě je to znamení.

21
00:00:53,522 --> 00:00:55,790
Tihle bratři musí být
spojení s příštím Jezdcem.

22
00:00:55,825 --> 00:00:57,709
Čím se liší Rose od nás ostatních?

23
00:00:57,744 --> 00:00:59,347
Tím, že Rose

........