1
00:00:06,407 --> 00:00:08,867
Rozdělíme armádu
na několik divizí

2
00:00:08,909 --> 00:00:12,062
a zničíme zbytky rebelů.

3
00:00:12,955 --> 00:00:15,707
Mám důležité zprávy, jdi.

4
00:00:20,421 --> 00:00:21,713
Co se stalo, chlapče?

5
00:00:21,755 --> 00:00:23,214
Komančové.

6
00:00:23,257 --> 00:00:25,078
Komančové.

7
00:00:32,057 --> 00:00:34,107
Tohle neudělal duch.

8
00:00:34,183 --> 00:00:35,684
Udělal to člověk!

9
00:00:36,852 --> 00:00:38,245
Jdeš mě odvolat, Tome?

10
00:00:38,296 --> 00:00:40,563
Dej mi jediný důvod,
proč bych neměl.

11
00:00:41,704 --> 00:00:43,163
Nic mě nenapadá.

12
00:00:46,478 --> 00:00:48,243
- Ne!
- Chceš mě zabít?

13
00:00:51,319 --> 00:00:53,653
Na co vzpomínáte?

14
00:00:53,696 --> 00:00:55,365
Ať žije Alamo!

15
00:00:59,869 --> 00:01:01,315
Já čekám.

16
00:01:14,476 --> 00:01:19,663
Překlad: Domm
Časování: Domm

17
00:02:46,752 --> 00:02:48,712
Něco si vyjasněme, pánové.

18
00:02:49,054 --> 00:02:51,730
Raději bych volil smrt než zradu.

19
00:02:52,403 --> 00:02:53,987
Ale na smrti nic není.

20
00:02:55,077 --> 00:02:57,453
Zrada je vědomé zničení důvěry.

21
00:02:57,496 --> 00:03:00,458
- Pane, pole bylo...
- Rozkaz zněl neútočit.

22
00:03:01,846 --> 00:03:04,722
Tvá neposlušnost
nás mohla mnohé stát.

23
00:03:05,838 --> 00:03:09,158
Tímto okamžikem
tě přiřazuji k druhé pěchotě.

24
........