1
00:00:02,000 --> 00:00:06,000
<font color="#0000ff"><b>..Preklad - KAROLKO33..www.titulky.com..</b></font>

2
00:00:16,590 --> 00:00:18,422
Znelo to vážne úžasne.

3
00:00:20,310 --> 00:00:21,680
Zrazu som sa prebudil.

4
00:00:24,000 --> 00:00:26,000
Niečo ma tlačilo dole?

5
00:00:29,000 --> 00:00:32,150
Potom sa už dieťa toľko nehýbalo.

6
00:00:37,000 --> 00:00:39,781
Nič podobného som nezažil.

7
00:00:41,000 --> 00:00:42,698
Niekto je v dome?

8
00:00:46,000 --> 00:00:47,722
Pomôžte mi?

9
00:00:48,001 --> 00:00:51,260
Chcela som z toho domu hneď preč.

10
00:00:58,000 --> 00:01:01,915
<font color="#00ff00"><b>...Paralyzovaný...</b></font>

11
00:01:08,000 --> 00:01:14,000
Dostal som miesto manažéra u ropnej spoločnosti blízko Houstonu.

12
00:01:14,001 --> 00:01:17,000
Manažér predo mnou, len tak odišiel.

13
00:01:17,001 --> 00:01:22,000
Plat bol dobrý, ale bolo mi smutno.

14
00:01:24,000 --> 00:01:26,000
Nebol som zo ženou a rodinou,

15
00:01:26,001 --> 00:01:29,000
žil som v obytnej bunke

16
00:01:29,001 --> 00:01:33,000
priamo u ropných poliach ďaleko od všetkého.

17
00:01:43,001 --> 00:01:47,000
A mimo to som nemohol poriadne spávať.

18
00:02:04,000 --> 00:02:07,000
Zobudil som sa a nemohol dýchať.

19
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
Taktiež som sa nemohol pohnúť,

20
00:02:12,000 --> 00:02:16,000
ako by na mne niečo ležalo?

21
00:02:16,002 --> 00:02:19,000
Nikdy som nič takéhoto nezažil,

22
00:02:19,001 --> 00:02:22,000
ale dialo sa to noc čo noc

23
00:02:22,001 --> 00:02:24,000
od prvého dňa v práci.

24
00:02:29,000 --> 00:02:37,000
Bol júl... deň, noc, bolo to jedno.
Bolo strašné teplo.

25
00:03:24,000 --> 00:03:25,001
Haló?
........