1
00:00:00,501 --> 00:00:02,453
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,516 --> 00:00:06,813
- Překrásný den, že? - Je vše
v pořádku? - Jak to myslíš?

3
00:00:06,933 --> 00:00:10,888
Změnil se. Od doby,
co se s vámi seznámil, paní Poole.

4
00:00:10,927 --> 00:00:13,501
- Zakřič mi.
- Nejsi v bezpečí.

5
00:00:13,548 --> 00:00:15,886
Ta velká kniha
s tím glyfem na hřbetu?

6
00:00:15,917 --> 00:00:20,498
Jestli někdy přijde den,
kdy bude můj malý štír zcela zlomený,

7
00:00:20,526 --> 00:00:22,217
teprve pak ji může otevřít.

8
00:00:22,270 --> 00:00:26,105
Toho dne se navždy
Bohu ztratíš z dohledu.

9
00:00:26,141 --> 00:00:29,056
Tohle je má sestřenice,
slečna Lily Frankenstein.

10
00:00:29,096 --> 00:00:32,392
- Byl bych smělý, kdybych
opěvoval vaše oči? - Ano.

11
00:00:32,471 --> 00:00:36,283
Neplašte své srdce, pan Gray
je jen pozorný hostitel k novému hostu.

12
00:00:36,315 --> 00:00:39,908
- Jste přeci důvtipnější, slečno Ives.
- Jsme takoví, jak se chováme.

13
00:00:39,929 --> 00:00:42,323
Krev máme na svých rukou,
ne na Božích.

14
00:00:42,353 --> 00:00:44,954
Ať jste ze sebe udělal kohokoliv,
já vás pochopím.

15
00:00:44,965 --> 00:00:47,134
Jsme spolu z nějakého důvodu.

16
00:00:51,058 --> 00:00:54,931
Smím vás doprovodit domů?
Není to tu pro vás bezpečné.

17
00:01:26,181 --> 00:01:29,524
Stvoření se stávají jinými stvořeními.

18
00:01:30,983 --> 00:01:33,751
Levhart pozře opici

19
00:01:34,806 --> 00:01:39,109
a stane se levhartem a opicí.

20
00:01:41,360 --> 00:01:45,892
Krokodýl pozře levharta

21
00:01:47,248 --> 00:01:51,016
a stane se krokodýlem a levhartem

22
00:01:52,124 --> 00:01:53,477
a opicí.
........