1
00:00:00,046 --> 00:00:01,734
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,758 --> 00:00:04,156
- Vezmeš si mě?
- Ano.

3
00:00:04,398 --> 00:00:05,931
Určitě na to nejdeme moc rychle?

4
00:00:05,965 --> 00:00:09,233
<i>Zasnoubili jsme se,
stěhujeme se k sobě, je toho dost.</i>

5
00:00:09,235 --> 00:00:13,704
<i>Prošel jsem lékařské záznamy. Není možné,</i>
abych to přežil. Měl bych být mrtvý.

6
00:00:13,706 --> 00:00:17,708
Co tím chceš říct? Že ten lék z tebe
udělal jednoho z těch experimentů?

7
00:00:17,944 --> 00:00:20,896
Ve světě, kde věda stvořila netvory,
byste neměli být překvapení, že se dozvíte,

8
00:00:20,898 --> 00:00:22,109
<i>že existují i horší věci.</i>

9
00:00:22,114 --> 00:00:25,078
Nějak někdo nutí dělat nevinné
lidi výjimečné věci.

10
00:00:25,080 --> 00:00:28,535
- <i>Věci, kterých by nikdo neměl být schopen.
- A jsme jediní, kdo o tom ví.</i>

11
00:00:29,154 --> 00:00:31,118
Měla by ses vrátit do nemocnice.

12
00:00:31,123 --> 00:00:34,350
<i>Někdo zastřelil agenta</i>
Thomase. Je mrtvý.

13
00:00:45,476 --> 00:00:47,571
Prosím tě, neříkej mi,
že zase budeš dělat dlouho.

14
00:00:47,605 --> 00:00:49,473
Řekni mi „zlato“ a proplesknu tě.

15
00:00:49,507 --> 00:00:52,276
Tess. Promiň.
Můžeme si promluvit zítra?

16
00:00:52,311 --> 00:00:55,479
Snažím se pro sebe a Vincenta
urvat volnou chvíli,

17
00:00:55,513 --> 00:00:58,580
což je posledních
pár <i>dnů hodně těžké.</i>

18
00:00:58,616 --> 00:01:02,519
Jo? Trable v ráji? Už po celých
dvou týdnech společného bydlení?

19
00:01:02,554 --> 00:01:06,490
Ne, jde o všechno ostatní. Moje práce,
jeho práce, plánování svatby,

20
00:01:06,524 --> 00:01:09,993
zjišťování, kdo proměňuje obyčejné
lidi v superlidské experimenty,

21
00:01:10,027 --> 00:01:12,028
poslední dobou není dost času na nás.

22
........