2
00:00:37,805 --> 00:00:40,001
<i>Toto je príbeh...</i>

2
00:00:41,805 --> 00:00:44,541
<i>o dvoch kráľovstvách...</i>

3
00:00:44,841 --> 00:00:47,693
<i>jedno vedľa druhého,</i>

4
00:00:48,979 --> 00:00:51,523
<i>a predsa nemajú nič spoločného.</i>

5
00:00:53,650 --> 00:00:55,719
<i>Pozdĺž celých hraníc...</i>

6
00:00:55,819 --> 00:00:58,489
<i>magické kvety rástli.</i>

7
00:00:58,589 --> 00:01:03,460
<i>Medzi svetlom a tieňom prvosienky kvitli.</i>

8
00:01:03,560 --> 00:01:08,036
<i>Vyrábať nápoj lásky z nich zvykli.</i>

9
00:01:09,766 --> 00:01:11,969
<i>Pretože nakoniec</i>

10
00:01:12,069 --> 00:01:16,377
<i>každý si zaslúži byť milovaný.</i>

12
00:01:52,042 --> 00:01:56,613
<i>Múdry človek hovorí</i>

13
00:01:56,713 --> 00:02:01,752
<i>len blázni sa ponáhľajú...</i>

14
00:02:02,152 --> 00:02:06,223
<i>Ale ja nemôžem zabrániť tomu,</i>

15
00:02:06,323 --> 00:02:12,329
<i>aby som sa do teba nezamilovala.</i>

16
00:02:12,829 --> 00:02:17,368
<i>Mám ostať?</i>

17
00:02:17,468 --> 00:02:21,505
<i>Bol by... bol by to hriech?</i>

18
00:02:21,605 --> 00:02:22,673
Prepáč.

19
00:02:22,773 --> 00:02:26,410
<i>Nemôžem zabrániť tomu,</i>

20
00:02:26,910 --> 00:02:33,250
<i>aby som sa do teba nezamilovala.</i>

21
00:02:35,740 --> 00:02:37,814
Čože?

22
00:02:38,722 --> 00:02:40,195
Prvosienky.

23
00:02:42,573 --> 00:02:46,400
Ale nie. To som nechcela.
Odchádzam. Odchádzam.

24
00:02:59,710 --> 00:03:03,780
- Snažila sa zobrať lístok prvosienky?
- Radšej mu to povedzme.

25
00:03:03,880 --> 00:03:07,818
- Nebude veľmi nadšený.
- Nechaj to na mňa. Poviem mu to.

26
........