1
00:00:41,666 --> 00:00:43,792
aka ESCAPE 2000

2
00:02:40,416 --> 00:02:43,292
Prosím přestaňte, proč to děláte?

3
00:02:43,541 --> 00:02:45,624
Klid malá, na takové se musí tvrdě.

4
00:02:45,659 --> 00:02:47,725
Co to má znamenat?
Prosím, pusťte mě!

5
00:02:47,760 --> 00:02:49,817
Je to tvůj známý? Anebo že by milenec?

6
00:02:49,852 --> 00:02:51,875
Co to mluvíte? Vidím ho poprvé v životě!

7
00:02:51,910 --> 00:02:53,923
Tak proč si taková naštvaná?

8
00:02:53,958 --> 00:02:56,007
Jednoduše se mi nelíbí vaše brutalita.

9
00:02:56,042 --> 00:02:58,125
A co tu chtěl?
Je to jeden z tvých přátel?

10
00:02:58,160 --> 00:03:00,174
Ne. Prosím, nechte mě jít!

11
00:03:00,209 --> 00:03:02,257
No tak mluv, co tu chtěl?
Opravdu nevím.

12
00:03:02,292 --> 00:03:06,458
Tak půjdeš s námi a
odpovíš nám na několik otázek.

13
00:03:14,792 --> 00:03:16,292
Tady rádio Svoboda.

14
00:03:18,958 --> 00:03:24,167
Každý den čím dál víc našich lidí
končí v koncentračních táborech.

15
00:03:24,202 --> 00:03:28,917
Stále víc jsou vystavováni mučení
a nelidskému zabíjení.

16
00:03:30,416 --> 00:03:33,416
Bezpečnostní služby pracují dokonale.

17
00:03:35,625 --> 00:03:39,792
Nic se samo nezmění, proto se musíme spojit
a postavit se těmto tyranům.

18
00:03:39,827 --> 00:03:43,167
Budou nás hledat a po jednom likvidovat.

19
00:03:43,959 --> 00:03:47,458
Vláda tyto nelidské situace obhajuje

20
00:03:52,291 --> 00:03:55,750
zabezpečením rodiny a sociálním komfortem.

21
00:03:56,458 --> 00:04:01,209
Ale ve skutečnosti to znamená:
Buď otrokem, nebo zemři!

22
00:04:02,708 --> 00:04:05,798
Přišel čas na revoluci!
Pomozte nám!

23
00:04:05,833 --> 00:04:10,792
Nevzdávejte se! Bojujte za svobodu!
........